Investigadors/es | Edulab

Investigadors/es

sense-titol

Montse Guitert

mguitert@uoc.edu

Twitter / ReserachGate / LinkedIn / Academia.edu

Investigadora principal d’Edul@b

Doctora en Ciències de l’Educació, especialitzada en noves tecnologies per la Universitat de Barcelona; Llicenciada en Educació per la Universitat de Barcelona.

Des del seus inicis (1995) professora de la UOC, en l’àrea de Competències Digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació així com en el Màster en Educació i TIC (e-learning).

També ha estat professora (1992-2000) de la Facultat de Psicologia i Pedagogia i de l’Escola de Professors Blanquerna de la Universitat Ramon Llull on ha impartit diferents assignatures relacionades amb l’àrea de Tecnologia Educativa i de Recerca Qualitativa dins del programa de doctorat.

La seva investigació se centra en l’ús de les TIC en l’educació i, particularment, en la col·laboració i formació docent online i les competències digitals, àmbits en els quals ha liderat alguns projectes. Ha publicat diferents articles i participat en congressos i workshops internacionals en la seva àrea de coneixement.

Ha rebut la Distinció Jaume Vicens Vives 2016 de la Generalitat pel lideratge exercit en la formació en línia sobre competències digitals en l’entorn universitari i el seu impacte en la ciutadania.


Nati Cabrera

ncabrera@uoc.edu

Twitter

nati-cabrera-baixa

Doctora en Educació per la Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica i Organització Educativa; Llicenciada en Dret; i diversos diplomes en Formació de formadors i metodologia educativa a través de les TIC.

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Professora associada al Departament de Didàctica i Organització educativa de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (2012, actualitat), impartint assignatures d’Educació i TIC en els programes de formació del professorat.

A la Universitat Oberta de Catalunya ha exercit diversos rols, entre els que destaquen el de Coordinadora de projectes de l’àrea estratègica de metodologia i innovació educativa (2002-04); Directora de l’Operatiu de Metodologia i innovació Educativa (2005-07); Directora de la Unitat de Recolzament a l’Espai Europeu d’Educació Superior (2007-08); i Coordinadora Acadèmica de l’Escola de Cooperació de la UOC (2009-12). Actualment, està implicada activament en la Comissió d’innovació i en el de bones pràctiques del Practicum, ambdues dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, així com en projectes per la formació del professorat en avaluació i feedback i en estratègies d’innovació educativa.

Ha desenvolupat i dirigit múltiples projectes d’investigació relacionats amb l’ús de les TIC en l’educació, a nivell nacional i internacional, i ha dirigit nombrosos treballs d’investigació vinculats al Master d’Educació i TIC i Formació del Professorat de Secundària. També ha el·laborat múltiples materials i recursos didàctics, la majoria orientats a la docència universitària a través de TIC i la seva gestió.

Els seus àmbits d’investigació actuals estan vinculats amb models d’organització, direcció i lideratge d’e-learning, l’avaluació educativa, especialment l’e-assessment i els processos de feedback, i a l’avaluació de l’impacte de la formació a través de les TIC des d’una perspectiva educativa, econòmica i social.


Lourdes Guàrdia

lguardia@uoc.edu

Twitter / ResearchGate / LinkedIn

Foto Lourdes

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat del País Basc; Llicenciada en Filologia i Postgrau en Formació de Professorat en Segones Llengües per la Universitat de Barcelona.

Sotsdirectora de Docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), professora del Màster universitari d’Educació i TIC (eLearning) a la mateixa universitat, i del qual n’ha estat directora des del 2012 fins al 2020. Investigadora del grup Edul@b i investigadora principal UOC aquests darrers 5 anys dels projectes europeus H2020 CRISS i EPICA, i del projecte EPNET.

Ha estat treballant a la UOC des del 1996 portant a terme diferents rols; com a Directora del Departament de Disseny Instruccional Multimedia i com a Coordinadora de Projectes d’Innovació en el marc de l’Àrea Estratègica de Metodologia i Innovació Educativa. Entre els anys 1991 i el 1996 va treballar com a professora a l’Escola de Mestres de la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.

Els àmbits de recerca són el disseny tecno-pedagògic, la tecnologia educativa, els ePortfolio, l’eAssessment, i el desenvolupament professional docent. Ha publicat i ha estat treballant en tots ells participant i coordinant diferents projectes de recerca i d’innovació, tant a nivell nacional com internacional.

Des del 2014 és Chair del grup d’experts europeus sobre Curriculum development & Course design de l’EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), des del 2013 membre fundadora de l’European Network of ePortfolio Experts & Practitioners. Ha assessorat al llarg de 20 anys institucions internacionals, tan de l’àmbit llatinoamericà com anglosaxó, sobre la implementació de models d’educació en línia.


Marcelo Maina

mmaina@uoc.edu

Twitter / ResearchGate LinkedIn

Doctorat en el programa de Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya; Màster en Ciències de la Comunicació per l’Université de Montreal i Llicenciat en Comunicació Social amb orientació educativa per la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Professor associat d’Educació Tecnològica en el Departament de Psicologia i Educació de la UOC, i Director  del Máster universitari en Educació i TIC (e-learning) i en programes d’e-learning relacionats.

Investigador del grup de recerca Edul@b (UOC). Ha participat en nombrosos projectes europeus relacionats amb les tecnologies, educació i l’aprenentatge permanent. La seva recerca abasta temes com ecologies d’aprenentatge, el disseny de mètodes i eines d’aprenentatge, mètodes pedagògics digitals emergents, aprenentatge personalitzat i educació oberta. En aquest i altres temes relacionats ha realitzat presentacions en conferències internacionals i ha publicat articles i capítols de llibres. Ha estat convidat a diverses conferències a Amèrica Llatina i ha publicat la seva recerca en actes de congressos, articles de revista i capítols de llibres.

És membre de nombrosos comitès (p.e., International Seminar UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change) i comitès de revisió (p.e., International Review of Research in Open and Distance Learning). Ha participat en comitès científics de conferències (p.e., Annual Conference European Distance Education Networ), així com a revisor en simposis d’innovació docent (p.e., International Symposium of University Teaching).


Marc Romero

mromerocar@uoc.edu

Twitter


Doctor en Pedagogia en l’especialitat de Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili (2008). Màster en Societat de la Informació i Disseny d’entorns virtuals d’aprenentatge (URV).

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, coordinador de l’assignatura “Competències TIC” i del projecte Xarxa temàtica sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals (RACEV), coordinat per Montse Guitert.

També ha estat professor (2000-2007) de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili on va impartir l’assignatura “Noves Tecnologies aplicades a l’educació” al programa de Magisteri. També va impartir diversos cursos i tallers a nivell de postgrau.

La seva investigació se centra en l’Àrea Tecnologia Educativa i E-learning, i més concretament en l’alumnat universitari i competències TIC i el Treball col·laboratiu en entorns virtuals.

Anteriorment ha estat membre del grup de recerca FOCONNET (URV) i actualment investigador del grup EDUL@B, Grup de recerca en TIC i Educació (SGR 591). Ha publicat diferents articles i ha participat en congressos i workshops en la seva àrea de coneixement.


Teresa Romeu

tromeu@uoc.edu

ResearchGate / LinkedIn / Twitter

Teresa

Pedagoga (UAB, 1987), Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC, 2005) i Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC, 2011). Des del 1987 fins el 1991 treballa com a investigadora al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Posteriorment és cap d’estudis en Centre d’educació a distància (Ceac, 1991-1999).

Des del 2000 és professora de la UOC, en l’àrea de Competències Digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, coordinant les assignatures de “Competències TIC” en els Graus d’Humanitats, Ciències Socials, Antropologia i Evolució Humana, Història, Geografia i Art, Administració i Direcció d’Empreses, Màrqueting i Turisme. També és professora del Màster d’Educació i TIC, coordinant l’itinerari de Docència en línia. Des del 2009 és investigadora del grup edul@b, grup de recerca en Educació i TIC, grup consolidat (SGR1174).

El seu àmbit de recerca es centra en l’e-learning i més concretament en el treball col·laboratiu en xarxa, la docència en línia i l’ús i aplicació de les tecnologies digitals a diferents àmbits i nivells educatius. Ha desenvolupat projectes d’innovació en la conceptualització de recursos didàctics multimèdia sobre competències digitals. Ha participat en ponències convidades nacionals i internacionals i és avaluadora en revistes científiques de l’àmbit d’expertesa.


Albert Sangrà

asangra@uoc.edu

Twitter / LinkedIn

IMG_7739

Doctor Europeu en Educació per la Universitat Rovira i Virgili (Espanya). Postgrau en Applications of Information Technology in ODE per l’Open University del Regne Unit, i Diploma on Strategic Use of IT in Education per la Universitat de Harvard. Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic de la Càtedra UNESCO en Tecnologia i Educació per al Canvi Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És investigador del grup de recerca Edul@b i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

A la UOC, ha estat Director de Metodologia i Innovació Educativa fins a l’any 2004, estant a càrrec del disseny i desenvolupament del model educatiu de la universitat, Director del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) (2006-2012), i Director de l’eLearn Center (2012-2014).

Les seves principals àrees d’investigació són els usos de les TIC en l’educació i la formació i, en particular, les polítiques, l’organització, la gestió i el lideratge en la implementació d’e-learning i la garantia de la seva qualitat, i el desenvolupament professional per a l’ensenyament en línia. Ha estat consultor en diversos projectes d’educació i formació en línia a Europa, Amèrica, Austràlia i Àsia, centrant-se en les estratègies d’implantació de la tecnologia en l’ensenyament i l’aprenentatge i l’assegurament de la qualitat. També ha actuat com a consultor del Banc Mundial.

Ha estat guardonat amb el Premi a l’Excel·lència en e-Learning 2015, atorgat pel World Education Congress, i també ha estat reconegut recentment com EDEN Sènior Fellow per l’European Distance and e-Learning Network (Juny de 2015).

Ha estat vicepresident de la Fundació Europea per la Qualitat en e-Learning (EFQUEL) (2011-2014), i membre del Comitè Executiu de l’European Distance and e-Learning Network (EDEN) (2003-2009). També va exercir com a membre del Consell Assessor de la Universitat Oberta de Portugal. En l’actualitat és membre de l’International Advisory Committee del Programa de Doctorat TELSC (Technology Enhanced Learning & Societal Challenges), compartit per la Universitat de Lisboa, Universitat d’Aveiro i la Universitat do Minho a Portugal.

És avaluador de la Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e la Ricerca (ANVUR) d’Itàlia i l’Agència Nacional d’Estònia per a la Qualitat de l’Educació Superior (EKKA), com també membre del Consell Editorial de diverses revistes acadèmiques indexades.


Josep Maria Mominó

jmomino@uoc.edu

Twitter / LinkedIn / Academa.edu / ResearchGate

Josep Maria Mominó

Mestre, doctor en Pedagogia i Màster en investigació pedagògica per la Universitat Ramon Llull. Ha exercit com a mestre en les diferents etapes de l’Educació Primària i Secundària (1983/1995).

Des de 1995, és professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya on ha estat director del Programa de Psicopedagogia i també dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Ha centrat la seva activitat de recerca, fonamentalment, en l’anàlisi del procés d’integració de les TIC en els centres educatius, col·liderant i col·laborant en projectes d’investigació que han estudiat la dinàmica d’aquest procés, primerament en el marc del sistema educatiu català, en l’àmbit no universitari, i després en el conjunt de l’estat espanyol, sense perdre de vista el contrast d’aquest procés en el context internacional. Les seves publicacions (articles, informes d’investigació i llibres) han reflectit els resultats obtinguts en aquests projectes.

Ha desenvolupat la seva activitat docent, primerament en el segon cicle de Psicopedagogia i en el Curs de Qualificació Pedagògica: Máster d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (UPF), posteriorment, en el Máster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundaria (UOC/UPF), en el Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius, en el Màster de Psicopedagogia, en el Màster Universitari en Educació i TIC i, actualment també en el Grau d’Educació Primària que ha començat a oferir la UOC.


Josep M Duart

jduart@uoc.edu

Twitter / LinkedIn / Academa.edu / ResearchGate

Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona i Màster in Business Administration (MBA) per ESADE Business School. Llicenciat en Història i mestre per la Universitat de Barcelona. Catedràtic  de Tecnologia Educativa i Lideratge Educatiu a la UOC. Ha estat vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC (2007-2013). Actualment és Director del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius de la UOC

És investigador expert en l’àmbit de l’organització educativa i de l’e-learning i dirigeix i col·labora en projectes de recerca centrats en polítiques educatives i lideratge d’educació superior i ús de les TIC.  Ha dirigit i ha participat en projectes de recerca relacionats amb l’ús educatiu de les TIC. Ha publicat diferents llibres, entre els quals destaquen “L’organització ètica de l’escola i la transmissió de valors” (1999), “Aprendre en la virtualitat” (2000); “La Universitat en Xarxa” (2008) i “Ús transformador de les tecnologies digitals en educació” (2020). Ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals d’impacte (https://orcid.org/0000-0002-5123-0370 ). Fundador i director de la Càtedra UNESCO d’e-learning de la UOC en el període 2002-2009.

Co-director i fundador del International Journal of Educational Technology in HIgher Education, (www.ethe.uoc.edu ) revista científica arbitrada en l’àmbit de l’e-learning, Q1 en JCR i en Scopus. President de EDEN (https://eden-europe.eu ) i de “University of the Future Network” (https://unifuture.network ), xarxa internacional d’investigadors sobre el futur de l’educació superior i coordinador de REDUNETE (https://redunete.net ), xarxa d’universitats colombianes per a l’ús de la tecnologia en educació.

Ha estat professor convidat de diferents universitats a Amèrica Llatina (Universitat de Guadalajara, Veracruzana i UNAM a Mèxic; Universitat dels Andes i de Antioquia a Colòmbia; Universitat Tècnica Particular de Loja a l’Equador, entre altres) i a Austràlia en la University of New England.


Juliana E. Raffaghelli

jraffaghelli@uoc.edu

Twitter / LinkedIn / Academa.edu / ResearchGate.

Professor de la Universitat Oberta de Catalunya (Estudis d’Educació i Psicologia). Investigador principal en el projecte competitiu Ramón y Cajal  “Professional Learning Ecologies for Digital Scholarship: Supporting Professionalism for the Modernization of Higher Education” ( “Ecologies d’aprenentatge per a la Professió Acadèmica en l’era digital: cap la modernització de l’educació superior “(2018-2023). He col·laborat en qualitat de professor universitari, investigador post-doctoral i / o tecnòleg coordinador per a les següents institucions: Universitat de Florència (Departament d’educació i Psicologia); Consell Nacional d’Investigacions d’Itàlia (Consiglio Nazionale delle Ricerche) en el context d’un projecte per a la ciència en obert del programa Agenda Digital Italiana; Universitat de Trento (programa de recerca del Laboratori d’Innovació Didàctica Acadèmica, Departament de Ciències Cognitives i Psicologia); Laboratori UNIVIRTUAL eLearning Technologies del Centre Internacional per a la Investigació Educativa i la Formació Avançada de la Universitat Ca ‘Foscari de Venècia (Itàlia). Experta externa, així mateix, per a la Comissió Europea en el subprograma Key Actions III-ICT, del Lifelong Learning Programme i Horizon2020 (Digital Health Literacy). Investigador adscripto del Departament TIC-CIAFIC (Centre de Recerca en Antropologia Filosòfica i Cultural, Comissió Nacional de Ciència i Tecnologia, Argentina).

He realitzat recerca en la temàtica de processos d’internacionalització educativa i desenvolupament professional docent, discutint el seu impacte en la identitat professional dels participants. En els darrers 5 anys he focalitzat els processos d’obertura de l’educació i la ciència, en relació amb el desenvolupament de la professió acadèmica en contextos de modernització de l’educació superior. Més específicament, estic analitzant la problemàtica de l’alfabetització en dades i l’ús de models de dades tancats i oberts per a la millora de processos educatius.

He treballat en projectes nacionals (Itàlia) i internacionals d’educació docent a Llatinoamèrica, Balcans, Turquia, Europa, on ha seguit les dinàmiques d’aprenentatge en mobilitat internacional així com les interaccions entre docents de diferents entorns culturals en l’ambient digital.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires (Argentina), el 1996, i Màster en Formació de Formadors de la Universitat de Venècia Ca ‘Foscari “(Itàlia), 2003; PhD en Educació (Universitat Ca’ Foscari), 2010, amb la tesi: Apprendere in Contesti Culturali Allargati: Processi di Internazionalizzazione i Impatto sull’Identità Professionale.


Carles Bruguera

cbruguerat@uoc.edu

Linkedin

Investigador en formació.

Carles CV

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona; Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya; Màster Oficial en Psicologia de la Cognició i la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Estudiant de doctorat en el grup de recerca Edul@b mitjançant el programa “Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell” (FI-DGR 2018), cofinançat pel Govern de Catalunya i el Fons Social Europeu.

El seu àmbit de recerca es focalitza en l’us de les noves tecnologies en l’educació i la comunicació i més concretament en les possibilitats dels mitjans socials per l’aprenentatge i l’actualització dels professionals.


Federica Mancini

fmancini0@uoc.edu

Twitter

Ajudant de recerca.

Fede

Doctora en el programa de doctorat sobre Societat de la informació i el coneixement per la UOC; Llicenciada en Ciències de la Educació per la Università degli Studi di Firenze; Màster en Multimedia Content Design (RAI- Radio Televisione Italiana) i diverses especialitzacions en comunicació cultural i social media marketing.

Ha participat en múltiples projectes europeus d’innovació i investigació en els Laboratoris Vast-lab i I Care del Polo Universitario Città di Prato  i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment col·labora amb el grup de recerca Edul@b.

El seu àmbit d’investigació es focalitza en l’ús dels mitjans socials per la comunicació de continguts culturals i educatius i més concretament en les estratègies participatives que fomenten la transmissió de coneixement.

Ha publicat diversos articles i ha participat en congressos i workshops en la seva àrea de coneixement.


Pablo Baztán

pbaztan@uoc.edu

Ajudant de recerca.

Dr. en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una tesi sobre la Formació del Professorat de Secundària en clau projectes de col·laboració, Màster en Recerca en Educació (UAB) i Llicenciat en Física Teòrica (UB).

Ha treballat com a docent de secundària durant gairebé vint anys, sempre generant i col·laborant en projectes d’innovació.

Com a coordinador d’educació de la xarxa d’investigadors Marine Science For Society, participa en diferents iniciatives vinculades a la creació conjunta i participativa del coneixement.

Col·labora com a tutor de Treballs de finalització de Màster del Professorat a la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i imparteix cursos en la Toulouse Business School (TBS) de Barcelona.

Les seves principals línies de recerca se centren en la generació interdisciplinària i transversal del coneixement i en la Formació del Professorat com a vehicle per a la innovació i el canvi.


  • Entrades recents

  • Etiquetes

  • Arxius

  • Meta