Projectes de transferència

Empoderament digital de la ciutadania: Baròmetre de la competència digital de la ciutadania i Handbook digital del docent en línia . IP: Montse Guitert

Duració: 2021

Import concedit: 9.000€

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

País: Catalunya

Investigadora responsable: Dra. Monse Guitert

Informació del projecte: L‘Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) treballaran en un projecteu que consisteix per una banda en conèixer quines son les competències digitals de la ciutadania per poder donar una resposta adequada a les seves necessitats i per l’altra en oferir als docents orientacions i recomanacions  per poder esdevenir docents en línia per actuar en el context actual de pandemia en el que ens podem trobar de nou en una situació de no presencialitat, on caldrà tornar a fer-ho tot en linea, o de manera intermitent.

Les activitats que es duran a terme en el projecte són:

  • Termòmetre de competencia digitals de la ciutadania: conèixer el nivell de competència de la ciutadania

  • Guia/handbook del formador en línea amb orientacions, recomanacions i recursos per poder aplicar en tros els nivells educatius

Membres d’Edul@b participants: Dra. Teresa Romeu


Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Blanquerna per al desenvolupament dels nous continguts de l’ACTIC adaptats al marc europeu de competències digitals (DIGComp 2.1) i el sistema d’indicadors d’avaluació.

Empresa/administració finançadora: la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública Generalitat de Catalunya País: Catalunya

Durada: 2020

Import concedit: 49.000,00 €

Investigador responsable: Dra. Teresa Romeu

Membres d’Edul@b participants: Dra. Montse Guitert


Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Blanquerna per actualitzar l’estructura general de continguts de l’ACTIC

Empresa / Administració finançadora: Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i l’Administració Pública

Durada: 2019

Import concedit:  67.215,50€

País: Catalunya

Investigadora responsable: Dra. Teresa Romeu

Membres d’Edul@b participants: Dra. Montse Guitert


Les competències digitals per a la ciutadania

Duració: 2018-2019

Import concedit:  80.000€

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

País: Catalunya

Investigadora responsable: Dra. Monse Guitert i Dra. Teresa Romeu.

Informació del projecte: L‘Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) treballaran en un projecte per millorar les competències digitals dels ciutadans, amb l’objectiu també de reduir la bretxa digital de gènere. El projecte serà vigent fins a finals del 2019 i comptarà amb la participació de les investigadores d’Edul@ Montse Guitert i Teresa Romeu.

A través de Barcelona Activa, la universitat i el consistori han signat un conveni per apoderar digitalment la població mitjançant un programa d’accions que inclou la creació d’un mapa de competències digitals que ajudarà les persones a identificar els seus coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit. Aquest mapa permetrà diagnosticar el nivell de competència digital dels ciutadans, així com proposar itineraris formatius adaptats al seu grau de coneixement, interessos i necessitats