El grup

Edul@b, grup de recerca en Educació i TIC, ha estat reconegut al 2021 com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR 01111). El seu objectiu principal és investigar els usos i les aplicacions de les TIC per transformar i millorar la pràctica educativa. El grup està vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya.

L’àmbit de recerca del grup se situa en el camp de la didàctica i l’organització educativa, especialment en els àmbits de la tecnologia educativa i l’e-learning.

Objectiu general del grup:

La finalitat d’Edul@b és investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge obert, flexible i en línia amb la finalitat de transformar i millorar la pràctica educativa. Estudiem com les institucions / organitzacions, els mestres i els administradors s’enfronten a aquests nous escenaris, especialment els mediats per les tecnologies digitals, per tal d’anticipar-nos als canvis i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Considerem els estudiants com a aprenents al llarg i ample de la vida (des de l’escola fins a la jubilació) com a ciutadans i professionals.

Objectius específics:

A partir de les línies de treball sorgeixen els següents objectius específics:

  • Proposar estratègies i accions que ajudin al desenvolupament professional del docent en l’ús i aplicació de les TIC en un context d’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Dissenyar metodologies i criteris d’avaluació de l’aprenentatge en línia.
  • Facilitar evidències per a influir en les polítiques de l’ús de les TIC en l’educació.
  • Fomentar la col·laboració en xarxa per afavorir la generació de coneixement en xarxa.
  • Desenvolupar marcs competencials i d’estratègies per a la docència híbrida i en línia.
  • Concretar accions i estratègies que ajudin al desenvolupament  de les competències digitals necessàries per als estudiants, docents i professionals en el segle XXI.
  • Establir paràmetres i proposar instruments que facilitin la integració de l’e-learning en les institucions educatives amb criteris de qualitat .
  • Donar més confiança a la societat en l’educació en línia mitjançant evidències.
  • Transferir els resultats de la recerca a la societat en general.

Vegeu els investigadors/es de l’Edul@b.