Dèlia Español

Dèlia Español

Dèlia Español és llicenciada en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És una formadora i professora experta de professors STEAM, amb una experiència creixent en l’àmbit de l’aprenentatge millorat tecnològic a l’escola. Al llarg de la seva activitat professional com a professora de matemàtiques i tecnologia a Batxillerat, ha adoptat una perspectiva interdisciplinària, combinant els seus estudis tècnics amb l’educació. Sobre aquesta base ha dut a terme una sèrie de projectes educatius en STEAM a diversos nivells del sistema escolar (tant de batxillerat com de batxillerat). Actualment, està fent el seu doctorat en Competències Crítiques Digitals per a professors, i participa en diferents projectes europeus amb Edul@b.