Activitats

En aquest apartat trobaré ordenades cronològicament les activitats més rellevants dels membres del grup, començant per les més actuals. Esperem que siguin d’utilitat i agraïm la seva citació en el cas de les utilitats: