Desenvolupament i Avaluació de la Competència Digital a Educació Primària i Secundària: Un Enfocament Innovador per a una Implementació Transversal.

La Unió Europea va reconèixer la competència digital (CD) com una de les competències clau per a l’aprenentatge al llarg de la vida. Aquesta competència compta amb un marc ja establert, el DigComp, el qual serveix com a base per a una conceptualització integral del que necessita un ciutadà per a la seva participació activa i contribució a la societat del coneixement. Aquest marc de referència va inspirar altres iniciatives i el desenvolupament de marcs més específics, com ara el DigCompEdu, el qual proposa als educadors què vol dir ser digitalment competent per a desenvolupar millor de la seva tasca docent.

Però encara no s’ha avançat prou en relació a la competència digital de l’estudiantat. Sabem que la Competència Digital a l’educació primària i secundària ha d’abordar diverses qüestions crítiques que impacten directament en la preparació dels estudiants per al segle XXI. En primer lloc, és important destacar que aquesta competència es considera essencial per a l’èxit educatiu, ja que permet als estudiants accedir, navegar i utilitzar recursos digitals per a l’aprenentatge i la recerca. A més, té el potencial de fomentar el desenvolupament d’habilitats clau com el pensament crític i l’avaluació de la informació, ja que permet a l’estudiant discernir entre la informació creïble i la informació errònia en una era d’excés d’informació i notícies en format digital. La competència digital també té un paper fonamental a l’hora de facilitar la col·laboració i la comunicació, preparant a l’estudiantat per a saber com treballar col·laborativament amb eines digitals en el seu entorn vital i laboral, independentment de l’àmbit d’actuació. La competència digital, a més, és fonamental per promoure una ciutadania responsable, ja que promovent-la s’ensenya a l’estudiantat a utilitzar la tecnologia de manera ètica, responsable i segura.

Presentem els resultats del projecte CRISS, un projecte H2020 premiat per la UE i que s’anuncia a l’espai de l’Innovation Radar EU, perquè en destaca els resultats obtinguts com a innovadors. En aquest projecte, els membres del grup de recerca Edul@b van desenvolupar un marc de la competència digital (CD) per als nivells d’educació primària i secundària, articulant-lo mitjançant dos components principals interrelacionats: un concepte de la CD de caire més operatiu i un model d’avaluació basat en competències que integra el desenvolupament i l’avaluació de la CD que ens porta a la certificació. El projecte també va contribuir al desenvolupament d’una estratègia de portafoli electrònic que dóna suport a les activitats principals del professorat i de l’estudiantat, i que va ser fruit d’una estreta col·laboració entre tots els membres del consorci. En aquest projecte van participar 42,636 estudiants, 2,389 mestres i 545 escoles europeas.

A continuació presentem les principals publicacions derivades del projecte que presenten i descriuen els resultats obtinguts i el seu impacte. Us convidem a llegir els següents articles a tots els que tingueu interès en aquest enfocament  o bé el vulgueu conèixer per a adoptar-lo i implementar-lo.

El concepte operatiu de Competència Digital és el resultat d’una anàlisi i mapeig, sobre la base del DigiComp, de set marcs i esquemes europeus de la competència digital aplicats a l’àmbit escolar. Consta de cinc àrees (ciutadania digital, comunicació i col·laboració, cerca i gestió d’informació, creació de continguts i resolució de problemes) i 12 subcompetències, cadascuna de les quals es divideix posteriorment en criteris i indicadors d’acompliment. Podeu aprofundir sobre aquest tema consultant el següent article:

Guitert, M., Romeu.  & Baztán, P. (2021). The digital competence framework for primary and secondary schools in Europe. Eur J Educ. 2021, 56, 133–149. https://doi.org/10.1111/ejed.12430 

El Model d’Avaluació de Competències es basa en la pedagogia de la integració, on la CD està integrada en les matèries o disciplines que ja es treballen en el curriculum escolar. Proposa el desenvolupament d’Escenaris d’Avaluació de Competències (CAS) on l’estudiantat participa activament en la resolució de problemes, el desenvolupament de projectes o la cerca de solucions en situacions significatives. El model va passar un procés de validació interna (Maina et al., 2023) i una validació externa (Guàrdia et al., 2023). A més, el disseny dels escenaris (CAS) també es va enfocar des d’una perspectiva de pràctiques educatives en obert, amb l’objectiu que els docents aprenguessin a dissenyar col·laborativament escenaris i activitats d’’aprenentatge basat en competències (Maina et al., 2020). Per aprofundir en el tema, consulteu:

Maina, M. F., Guàrdia, L., Mancini, F., & García, C. (2023). Development of a Model for Transversal Competence Assessment in K-12: an Internal Validation Study for the Digital Competence. Interaction Design & Architecture(s), 57, 47-64. https://doi.org/10.55612/s-5002-057-003 

Guàrdia, L., Maina, M., Mancini, F., & Martinez Melo, M. (2023). Key Quality Factors in Digital Competence Assessment: A Validation Study from Teachers’ Perspective. Applied Sciences, 13(4), 2450. https://doi.org/10.3390/app13042450 

Maina, M. F., Santos-Hermosa, G., Mancini, F., & Guàrdia Ortiz, L. (2020). Open educational practices (OEP) in the design of digital competence assessment. Distance Education, 41(2), 261-278. https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1757407 

La documentació pràctica sobre l’aplicació del concepte operatiu i el model d’avaluació de la CD, juntament amb exemples de CAS desenvolupats en col·laboració per professorat de sis països de la UE, us la podeu descarregar-los des del repositori obert de l’O2 de la UOC.

CRISS toolkit. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/131229    

CRISS Booklet. http://hdl.handle.net/10609/123446

Imatges

You may also like...