Descobreix el Projecte EXCIITE – Enabling eXtremely Creative, Inclusive, Inspiring Teachers for Europe

El projecte EXCIITE (Enabling eXtremely Creative, Inclusive, Inspiring Teachers for Europe) té com a objectiu millorar la creativitat, la inclusió i l’equitat a les escoles europees. Els últims beneficiaris d’aquest projecte són els alumnes/estudiants de l’escola que es beneficiaran d’entorns d’aprenentatge més inspiradors i inclusius. EXCIITE aborda aquest objectiu centrant-se en les competències del professorat: proposa un marc conceptual, itineraris concrets de requalificació del professorat en servei i un conjunt de recursos metodològics i organitzatius adequats per donar suport a la “transició creativa i significativa” dels sistemes escolars.

Els objectius del projecte són els següents:

  • Dissenyar una sèrie de mòduls formatius que es combinen en itineraris d’aprenentatge flexibles i personalitzats a partir d’una eina d’autoavaluació dissenyada per ajudar el professorat a reconèixer les seves pròpies necessitats formatives.
  • Construir un centre per a la formació del professorat, consistent en un repositori web de recursos d’aprenentatge multilingües per als professors (a partir del que ja està disponible a les agències nacionals de formació del professorat i a nivell de xarxa de la UE), per ajudar-los a desenvolupar i practicar habilitats de creativitat, innovació en l’aprenentatge, aprenentatge autoregulador, valoració de la diversitat i inclusió social
  • Crear una aliança d’institucions de formació del professorat capaç de col·laborar a nivell transnacional i donar suport a l’intercanvi de recursos i bones pràctiques en l’àmbit de la formació continuada del professorat.

El consorci està format per la Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia); Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi (Itàlia); Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Education et la Formation (Bèlgica); Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Hongria); Universitat d’Örebro (Suècia); Universitat Oberta de Catalunya (Espanya); Istituto Comprensivo « A. Manzoni » (Itàlia)

Fes una ullada a l’Informe analític de bones pràctiques i models d’intervenció per a la formació del professorat resumeix els coneixements i bones pràctiques existents per a la formació del professorat. L’informe té com a objectiu ajudar les institucions de formació del professorat a revisar la seva oferta de desenvolupament professional continuat i motivar els professors a emprendre itineraris substancials de qualificació i innovació a nivell transnacional. A més, és una eina innovadora ja que vincula els macroescenaris d’innovació del sistema escolar i la pràctica escolar a nivell organitzatiu i pedagògic. L’informe s’estructura en els següents punts:

  1. Un marc teòric per a la formació del professorat per donar suport al desenvolupament professional efectiu.
  2. La presentació dels processos i la justificació de la recollida de bones pràctiques i la metodologia d’anàlisi dels elements funcionals.
  3. La presentació dels Elements de Bones Pràctiques (GPE) tal com van sorgir de l’anàlisi de la documentació de pràctiques.
  4. Conclusions per orientar les accions futures del projecte.
  5. L’annex mostra les graelles descriptives de les 35 bones pràctiques.

Més informació sobre EXCIITE, aquí.

You may also like...