Experts d’Edul@b en avaluació de competències amb suport de les TIC convidats a una sessió del Working Group on Digital Education: Learning, Teaching and Assessment (DELTA)

Els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i investigadors d’Edul@b, Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina, el dia 29 de juny, van ser convidats especials a la sessió Peer Learning Activity on improving the provision of digital skills in education and training en què treballa el Working Group (WG) Digital Education learning Teaching and Assessment (DELTA) i que fou organitzada pel Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture de la Comissió Europea (CE) i moderada per Anusca Ferrari, que actualment és la Policy Officer de la Unitat d’Educació digital de la CE (EAC.C4).

El motiu de la invitació fou el de participar com a experts en aspectes d’avaluació de competències amb suport de les TIC, ja que el focus de la jornada estava centrat en el tema de l’avaluació de la competència digital.

El professorat UOC va presentar el model d’avaluació de la competència digital de l’alumnat de Primària i Secundària que es va pilotar en el marc del Projecte H2020 CRISS (Acquisition, Assessment and Certification of Students’ Digital Competence in Primary and Secondary Schools) i que ha estat reconegut per l’Innovation Radar de la Comissió Europea.

El WG DELTA estava interessat a conèixer aquesta experiència per poder veure exemples en relació a com es pot avaluar i reconèixer la Competència digital i poder fer propostes de com abordar-ho a partir del document annual Recommendation Council que s’està elaborant i que es farà arribar a la CE. Els experts UOC a banda de presentar l’experiència, que es va valorar molt positivament, van participar en sessions de discussió entorn de quines propostes es poden incloure en aquest document de recomanacions que es farà arribar a la Comissió Europea.

 

 

You may also like...