Revisió final del projecte EPICA per part de la Comissió Europea amb la participació de l’Edul@b

La revisió final del projecte EPICA va tenir lloc el dimarts 23 de febrer. A la reunió hi van participar el coordinador del projecte, els experts avaluadors de la UE i tots els socis. Lourdes Guàrdia, coordinadora del projecte per part de la UOC, Marcelo Maina, Frederica Mancini i Montse Martínez van assistir a la revisió com a representants de l’equip investigador de la UOC.

El Marcelo Maina, coordinador dels pilots que es van dur a terme en el marc del Work Package 6 (WP6), va presentar la metodologia dissenyada per al desenvolupament, avaluació i micro-credencialització de les competències d’empleabilitat dels estudiants de grau i màster que estan a punt de graduar-se. En segon lloc es va presentar com es va implementar el pilot, juntament amb una visió general dels resultats obtinguts en les quatre proves pilot realitzades; a la UOC, a la Makerere University (Uganda), a la Maseno University (Kenya) i a la Open University of Tanzania (Tanzània). La presentació també va proporcionar detalls sobre el pilot de la UOC que es va implementar al Màster universitari en Educació i TIC dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

A continuació, els coordinadors locals dels pilots van aprofundir en les seves experiències centrant-se en particular en les lliçons apreses, la transferibilitat del projecte a altres programes i els canvis organitzatius i metodològics necessaris per a una implementació exitosa a nivell institucional.

Els revisors van valorar positivament el treball realitzat durant el pilot coordinat per la UOC i van mostrar gran interès per les futures oportunitats que aquesta experiència ha obert per als contextos locals.

La Lourdes Guàrdia, va codirigir el Work Package 7 (WP7) en col·laboració amb ICDE  (The International Council for Open and Distance Education), que està centrat en la validació del projecte, i els resultats del qual  es van presentar als revisors al final de la jornada. En el debat que va tenir lloc posteriorment,  també hi van participar els membres implicats de l’Edul@b per respondre a les preguntes dels revisors. Aquesta sessió també va recollir comentaris favorables, tot i els desafiaments causats per la difusió de l’COVID-19 que va implicar l’aplicació d’una sèrie de mesures extraordinàries per a garantir  l’acompliment dels objectius del projecte.

L’equip Edul@b implicat en el projecte vol  destacar l’alt grau de compromís i entusiasme dels socis i col·laboradors que van fer possible dur a terme amb èxit aquesta experiència gratificant i enriquidora.

You may also like...