Edul@b viatja a Tanzània per al projecte EPICA (11-13 de juliol)

La segona reunió presencial d’EPICA va tenir lloc a Arusha (Tanzània).

L’objectiu principal de la reunió va ser el de compartir amb tots els socis les tasques i el progrés del projecte en aquests primers 6 mesos.

Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina d’Edul@b van presentar el treball realitzat fins ara: una revisió bibliogràfica preliminar sobre el dèficit d’habilitats en relació a l’empleabilitat a l’àrea subsahariana, algunes conclusions sobre els requisits pedagògics a tenir en compte en el disseny del nou ePortfolio d’EPICA i en les properes accions formatives per als participants en els pilots que es realitzaran al 2019, i finalment el disseny i els resultats de la formació duta a terme per al pre-pilot dirigit a un grup reduït de representants de les tres universitats africanes (en què els docents van començar a utilitzar l’ePortfoli de MyDocumenta i van aprendre sobre com dissenyar i avaluar activitats d’aprenentatge basades en competències).

El equip Edul@b involucrat a EPICA el formen Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina, Albert Sangrà, Federica Mancini, Ana Rodera i Pedro Jacobetty.

You may also like...