Participació d’Edul@b al Congrés ICERI 2018 celebrat a Sevilla

Els dies 16, 17 i 18 de novembre va tenir lloc a Sevilla la present edició de la International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2017), organitzada anualment per la International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ICERI és una de les majors conferències internacional d’educació per a professors, investigadors, tecnòlegs i professionals del sector educatiu.

En aquesta ocasió el grup de recerca Edul@b, representat per Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero, ha presentat dos comunicacions titulades “Conceptual framework on Digital Competences in primary and secondary schools in Europe” i “Pre-service online teacher training based on the collaboration” en el marc del congrés.

En la primera comunicació s’han presentat els primers resultats del projecte Europeu H2020 en el qual participa Edul@b Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools (CRISS). L’altre comunicació s’ha centrat en el workshop en línia anomenat Form@TIC que ofereix la UOC, el qual proporciona als docents en la seva etapa de formació inicial coneixement per a dur a terme les seves futures estratègies docents.

Visita al Centre de Recerca de la Comisió Europea (IPTS)

Amb ocasió de la visita a Sevilla, els membres d’Edul@b van visitar també l’Institut de Prospectiva Tecnològica (IPTS), un dels centres de recerca de la Comissió Europea, el qual té com a objectiu promoure una millor comprensió de la relació entre tecnologia, economia i societat, i també treballa en l’àmbit de les Competències Digitals.

You may also like...