Edul@b identifica quinze propostes per a millorar la formació dels docents

1

El grup de recerca Edul@b ha elaborat quinze propostes per a millorar la formació dels docents, que es traslladaran al Departament d’Ensenyament.

Les propostes són fruit d’un dels resultats del projecte d’investigació I+D Eco4Learn, dirigit per Albert Sangrà, en el qual s’han estudiat les ecologies d’aprenentatge de professors de primària “exemplars” i les ecologies d’aprenentatge d’una amplia mostra de docents de Catalunya per així contrastar-ne els comportaments,  les ecologies d’aprenentatge i l’ús de les TIC.

Concretament, quan ens referim a ecologies d’aprenentatge ens referim al conjunt de contextos composats per configuracions d’activitats, materials, recursos i relacions que es generen en espais físics o virtuals i que proveeixen oportunitats d’aprenentatge i ens permeten estudiar els mecanismes de desenvolupament i actualització professional de diferents tipus de professionals

Les recomanacions

El projecte identifica, en quinze aspectes, quines són les millors pràctiques per a optimitzar aquestes ecologies d’aprenentatges, que inclouen tant entorns presencials, com mixtes i virtuals, i que consideren totes les opcions de l’educació formal i no formal:

Recomanacions per a docents:

 1. Conscienciar-se del potencial de la formació no formal i informal per al desenvolupament professional.
 2. Ser digitalment competent.
 3. Augmentar la participació en xarxes socials professionals: ser-hi i ser actiu.
 4. Fer servir dispositius mòbils per a accedir a la informació i intercanviar-ne.
 5. Conciliar la vida personal actualitzant-se amb l’ús de les TIC.
 6. Organitzar l’excés d’informació.
 7. Gestionar bé el que aprenem informalment.
 8. Treure partit de les eines de plataformes de microblogs (microblogging).

 Recomanacions per a centres:

 1. Generar comptes de centre.
 2. Promoure la cultura de la generació de contingut digital entre els docents.
 3. Compartir la reflexió i generar opinió a la xarxa.
 4. Ampliar el ventall dels formadors fora del centre.

 Recomanacions per a l’administració:

 1. Animar la creació de continguts digitals oberts i donar-hi suport.
 2. Establir garanties de qualitat dels recursos i activitats d’aprenentatge.
 3. Avançar en les mesures de reconeixement dels aprenentatges no formals.

Podeu trobar les recomanacions ampliades en aquesta noticia de UOC News.

You may also like...