Participació d’Edul@b a la reunió inicial del projecte europeu H2020 CRISS celebrada a Atenes

unnamed

Els dies 26 i 27 de gener de la setmana passada, els membres d’Edul@b Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina, Montse Guitert i Teresa Romeu van viatjar a Atenes per assistir a la reunió inicial del projecte europeu H2020 CRISS (Demonstration of a scalable and cost effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools).

Un cop revisats tots els Work Packages i decidits els temes organitzatius durant el primer dia de reunió, el segon dia es va orientar a establir els fonaments del marc pedagògic i metodològic, i discutir sobre els pilots on s’avaluarà la solució de d’avaluació i certificació.

En aquest sentit,  la CRISS core solution està composada per un conjunt de serveis i experiències d’aprenentatge en el context de les competències digitals i el portfoli curricular digital. La solució proposada pel projecte es divideix en dos components principals: “Solució Principal”, on s’agreguen les principals solucions TIC tecnològiques i serveis oferits a l’usuari final, i la “Solució Analítica” que és un component de suport que ofereix una avaluació en temps real basat en tecnologies avançades (Big Data i Data Analytics).

La pròxima reunió del projecte CRISS es celebrarà a Barcelona els dies 16 i 17 de Març a la UOC i serà organitzada per Edul@b.

You may also like...