Edul@b participa a la Conferència EDEN 2020 | Edulab

Edul@b participa a la Conferència EDEN 2020

Enguany, la Conferència EDEN 2020, en el seu nou format virtual, va impulsar que els investigadors participessin i compartissin el seu treball sota el lema “Millorant l’experiència humana de l’aprenentatge amb la tecnologia: nous desafiaments per a la investigació en educació digital, oberta, a distància i en xarxa “. Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina, Derek Clougher i Federica Mancini, membres del grup Edul@b, van presentar l’article “EPICA: Usant un ePortfoli per reduir l’escletxa d’habilitats d’ocupabilitat a l’Àfrica subsahariana”. El treball en qüestió va ser presentat el 22 d’octubre en el marc de la sessió “Avaluació i Certificació Digital

L’article presenta els resultats d’un estudi exploratori que inclou una revisió de la literatura i una anàlisi de les opinions dels stakeholders (estudiants, professors, empleadors) sobre l’escletxa entre el grau de desenvolupament de les competències d’empleabilitat dels graduats universitaris i de les expectatives dels empleadors a l’Àfrica Oriental. I conclou amb un seguit de recomanacions per a reduir-ne el seu impacte.

En base als resultats, es proposen idees per poder millorar les oportunitats d’ocupabilitat per als estudiants que s’acaben de graduar i els passos que el sistema d’educació superior Africà hauria de fer per tal de poder-les integrar a partir de la seva oferta formativa. Com per exemple, la implementació d’un ePortfolio innovador basat en competències dissenyat en el marc del projecte EPICA i dirigit a visibilitzar les competències d’ocupabilitat dels graduats.

La presentació realitzada a la Conferència EDEN 2020 va despertar l’interès d’altres participants i investigadors en les solucions proposades i en l’ePortfoli.

Per a obtenir més informació sobre el projecte EPICA i els seus resultats, podeu consultar el lloc web del projecte.

  • Entrades recents

  • Etiquetes

  • Arxius

  • Meta