Impacte de l’ús d’analítiques d’aprenentatge en debats en línia asincrònics en l’educació superior

L’article “Impacte de l’ús d’analítiques d’aprenentatge en debats en línia asincrònics en l’educació superior” escrit pels investigadors d’Edul@b Montse Guitert i Teresa Romeu i el doctorand d’Edulb Juan Pedro Cerro ha estat publicat a l’International Journal of Educational Technology in Higher Education.

Abstract de l’article

Seguir les activitats de debat en línia asincròniques com un procés de comunicació complex és una tasca exigent per als professors. En aquest article, els autors han explorat el potencial de recolzar aquesta activitat a través d’analítiques d’aprenentatge. Des del principi, els autors van reconèixer les limitacions de la tecnologia per donar suport a les complexitats d’una activitat pedagògica.

Per tant, la metodologia utilitzada va ser la investigació participativa basada en el disseny (DBR) dividida en dues etapes principals. La primera fase de disseny es va ocupar de la participació de professors i experts pedagògics en la definició de les dades i les mètriques que s’utilitzaran per donar suport als conceptes pedagògics. La segona va consistir en una fase d’implementació que va incloure pilots amb els estudiants i amb un compromís crucial dels mestres per comentar la seva comprensió sobre els processos d’aprenentatge dels estudiants i la retroalimentació que els mestres podrien oferir-los.

En general, els estudiants van mostrar millores en el seu exercici monitoritzat a través del grup d’anàlisi d’aprenentatge en contrast amb els grups de control. La discussió sobre el disseny i els seus resultats podria extrapolar potencialment a altres contextos educatius.

A continuació compartim una infografia que complementa l’article:

You may also like...