Tagged: Smartpapers Edul@b

Nova col·lecció Smartpapers d’Edul@b

Al grup Edul@b tenim com a objectiu principal investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge obert, flexible i en línia amb la finalitat de transformar i millorar la pràctica educativa....