Marc Romero

Marc Romero

Doctor en Pedagogia en l’especialitat de Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili (2008). Màster en Societat de la Informació i Disseny d’entorns virtuals d’aprenentatge (URV).

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, coordinador de l’assignatura “Competències TIC” i del projecte Xarxa temàtica sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals (RACEV), coordinat per Montse Guitert.

També ha estat professor (2000-2007) de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili on va impartir l’assignatura “Noves Tecnologies aplicades a l’educació” al programa de Magisteri. També va impartir diversos cursos i tallers a nivell de postgrau.

La seva investigació se centra en l’Àrea Tecnologia Educativa i E-learning, i més concretament en l’alumnat universitari i competències TIC i el Treball col·laboratiu en entorns virtuals.

Anteriorment ha estat membre del grup de recerca FOCONNET (URV) i actualment investigador del grup EDUL@B, Grup de recerca en TIC i Educació (SGR 591). Ha publicat diferents articles i ha participat en congressos i workshops en la seva àrea de coneixement.