Lourdes Guàrdia

Lourdes Guàrdia

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat del País Basc; Llicenciada en Filologia i Postgrau en Formació de Professorat en Segones Llengües per la Universitat de Barcelona.

Sotsdirectora de Docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), professora del Màster universitari d’Educació i TIC (eLearning) a la mateixa universitat, i del qual n’ha estat directora des del 2012 fins al 2020. Investigadora del grup Edul@b i investigadora principal UOC aquests darrers 5 anys dels projectes europeus H2020 CRISS i EPICA, i del projecte EPNET.

Ha estat treballant a la UOC des del 1996 portant a terme diferents rols; com a Directora del Departament de Disseny Instruccional Multimedia i com a Coordinadora de Projectes d’Innovació en el marc de l’Àrea Estratègica de Metodologia i Innovació Educativa. Entre els anys 1991 i el 1996 va treballar com a professora a l’Escola de Mestres de la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.

Els àmbits de recerca són el disseny tecno-pedagògic, la tecnologia educativa, els ePortfolio, l’eAssessment, i el desenvolupament professional docent. Ha publicat i ha estat treballant en tots ells participant i coordinant diferents projectes de recerca i d’innovació, tant a nivell nacional com internacional.

Des del 2014 és Chair del grup d’experts europeus sobre Curriculum development & Course design de l’EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), des del 2013 membre fundadora de l’European Network of ePortfolio Experts & Practitioners. Ha assessorat al llarg de 20 anys institucions internacionals, tan de l’àmbit llatinoamericà com anglosaxó, sobre la implementació de models d’educació en línia.