Josep M. Mominó

Josep M. Mominó

Mestre, doctor en Pedagogia i Màster en investigació pedagògica per la Universitat Ramon Llull. Ha exercit com a mestre en les diferents etapes de l’Educació Primària i Secundària (1983/1995).

Des de 1995, és professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya on ha estat director del Programa de Psicopedagogia i també dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Ha centrat la seva activitat de recerca, fonamentalment, en l’anàlisi del procés d’integració de les TIC en els centres educatius, col·liderant i col·laborant en projectes d’investigació que han estudiat la dinàmica d’aquest procés, primerament en el marc del sistema educatiu català, en l’àmbit no universitari, i després en el conjunt de l’estat espanyol, sense perdre de vista el contrast d’aquest procés en el context internacional. Les seves publicacions (articles, informes d’investigació i llibres) han reflectit els resultats obtinguts en aquests projectes.

Ha desenvolupat la seva activitat docent, primerament en el segon cicle de Psicopedagogia i en el Curs de Qualificació Pedagògica: Máster d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (UPF), posteriorment, en el Máster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundaria (UOC/UPF), en el Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius, en el Màster de Psicopedagogia, en el Màster Universitari en Educació i TIC i, actualment també en el Grau d’Educació Primària que ha començat a oferir la UOC.