Edul@b participa a la cerimònia inicial del projecte Erasmus + AMED celebrada a Maldives

Els investigadors Marcelo Maina, Nati Cabrera i Lourdes Guàrdia del grup de recerca Edul@b han participat en la cerimònia oficial que ha marcat l’inici del projecte Erasmus + AMED, la qual ha tingut lloc el 26 de març a la Universitat Nacional de Maldives.

A l’acte també hi han assistit mitjans de comunicació nacionals, degans i personal de la universitat, representants de tots els socis del projecte, com ara la Universitat de Zagreb, la Xarxa Acadèmica i de Recerca de Croàcia (CARNET), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), representada pels investigadors d’Edul@b.

El projecte AMED

El projecte Erasmus + AMED (Advancing higher education in Maldives through E- learning Development)  va començar amb les seves activitats al gener de 2019 i es completarà al gener de 2022.

L’objectiu del projecte és donar suport a la modernització, accessibilitat i internacionalització de l’educació superior de les Maldives, millorant el nivell de competències i habilitats dels professors universitaris, mitjançant el desenvolupament d’un programa educatiu nou i innovador en el camp de l’e-learning.

Els objectius específics del projecte són:

  • La co-creació i prova pilot d’un nou programa de formació per al desenvolupament professional centrat en l’ús de les TIC en l’educació.
  • L’establiment d’un marc institucional per a l’e-learning a la Universitat Nacional de les Maldives, mitjançant la capacitació del personal, la millora de la infraestructura de TI i la (re) organització de departaments perquè donin suport al model model educatiu d’e-learning.
  • La promoció de noves formes d’ensenyament i aprenentatge a les Maldives, en particular l’ús estratègic de l’aprenentatge obert i flexible, l’aprenentatge al llarg de la vida, la mobilitat virtual, els recursos educatius oberts i una millor explotació del potencial de les TIC mitjançant la sensibilització, el suport al lideratge, la promoció dels “early adopters” i el desenvolupament d’una comunitat de pràctica.

Podeu trobar més informació del projecte a la seva pàgina web i página de Facebook.

You may also like...