Inici del projecte I+D amb participació d’Edul@b “Com aprenen els millors docents universitaris en l’era digital: impacte de les ecologies d’aprenentatge en la qualitat de l’ensenyament”

El passat dimarts 16 de maig del 2017 va tenir lloc a la Corunya la reunió per donar inici als treballs relatius al projecte I+D “Com aprenen els millors docents universitaris en l’era digital: impacte de les ecologies d’aprenentatge en la qualitat de l’ensenyament ” (ECO4LEARN-HE), coordinat per la Dra. Mercedes González Sanmamed (Universitat de la Coruña), amb la participació de 6 altres universitats espanyoles.

La UOC participa a través del grup de recerca Edul@b, amb els investigadors Albert Sangrà, Lourdes Guàrdia i Nati Cabrera.

Com aprenen els millors docents universitaris en l’era digital: impacte de les ecologies d’aprenentatge en la qualitat de l’ensenyament

El projecte ECO4LEARN-HE té com a finalitat millorar la qualitat de l’ensenyament en l’educació superior. A partir de la identificació dels processos d’actualització del professorat universitari considerat excel·lent i les repercussions en les seves formes d’ensenyament, es tractarà d’identificar models exemplars de desenvolupament professional transferibles a altres docents, així com pautes per optimitzar les ofertes de formació i, gràcies a això, propiciar un increment de la qualitat en la universitat.

Tenint en compte les característiques de l’actual era digital, es prendrà com a marc conceptual i operatiu la idea d’ecologia d’aprenentatge, entesa com els entramats de contextos i elements, de diversa natura, amb o sense base tecnològica, que les persones utilitzen i gestionen per la seva formació. S’amplien així les investigacions del projecte anterior Eco4Learn.

You may also like...