Edul@b participa en el Cluster Meeting del projecte CRISS celebrat a Barcelona

El Cluster Meeting del projecte CRISS va tenir lloc el passat 14 de setembre a la Seu Central de la UOC a l’Avinguda Tibidabo.

L’esdeveniment ha reunit els partners acadèmics, tecnològics i escolars amb l’objectiu de planificar les activitats dels pilots i coordinar les acciones necessàries per a la seva realització. Els pilots del projecte CRISS començaran al setembre del 2018 i involucraran 490 escoles i 2260 professors europeus en l’avaluació de les competències digitals mitjançant les activitats proposades per la plataforma CRISS.

La trobada ha estat també una ocasió important per discutir la metodologia a seguir per el disseny dels escenaris d’avaluació dirigit als estudiants, per presentar la primera versió de l’eina per la seva creació i per abordar diferents qüestions pràctiques relacionades amb la preparació dels pilots.

Futures accions

Els partners de l’àmbit escolar han acordat crear una primera sèrie d’escenaris en anglès de cara a novembre d’acord a un conjunt de directrius que seran proporcionades pel grup de recerca Edul@b. Posteriorment, els escenaris seran traduïts en l’idioma dels països on es porti a terme el pilot.

Per mitjans de gener es dissenyaran escenaris addicionals per augmentar el nombre d’activitats i assegurar que a través d’elles totes les sub-competències incloses en el marc operatiu siguin avaluades.

En les pròximes setmanes, a més, la Fondazione Villa Montesca recollirà informació sobre el currículum escolar dels països on es portarà a terme el pilot amb l’objectiu d’identificar els temes més apropiats per els escenaris tenint en compte especialment que les mateixes activitats s’haurien de realitzar en escoles de diferents països.

Un dels objectius futurs del projecte serà el d’implementar en el sistema una eina que doni suport als professors en la selecció d’escenaris proposant uns itineraris recomanats per l’any escolar.

You may also like...