Quarta publicació de la col·lecció Smartpapers d’Edul@b sobre l’Eporfoli en el context educatiu - Edulab

Quarta publicació de la col·lecció Smartpapers d’Edul@b sobre l’Eporfoli en el context educatiu

El context educatiu actual promou la implementació de models d’aprenentatge basats en competències i un ús intensiu de les TIC en tots aquells processos que promoguin un diàleg permanent entre tots els agents que intervenen en l’acció educativa. 

Des d’aquest enfocament, quan parlem d’avaluar competències, s’activen processos estesos en el temps, i això implica la necessitat d’adoptar estratègies com l’ús de portafolis electrònics (també coneguts com ePortfolis). 

Aquestes estratègies resulten apropiades per a aquest context, perquè permeten fer més visible i documentar el procés d’aprenentatge, realitzar un seguiment i acompanyament continuat de l’estudiant, promoure un aprenentatge reflexiu i projectar a l’estudiant més enllà de l’àmbit educatiu.

L’ePorfoli en el context educatiu

La quarta publicació de la col·lecció Smartpapers d’Edul@b escrita pels investigadors del grup Lourdes Guardia i Marcelo Maina i la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació  Maite Fernández detalla l’ePorfoli en el contexto educatiu.

Entre d’altres qüestions s’explica:

 1. Què és un eProrfoli en un context educatiu
 2. Les evidències d’aprenentatge en un ePorftoli
 3. Funcions de l’ePorftoli
 4. L’avaluació formativa mitjançant l’ePorfoli
 5. Eines i plataformes que poden recolzar la implementació d’un ePorfoli
 6. L’ePorfoli més enllà del context educatiu

Podeu consultar l’Smartpaper “l’Eporfoli en el context educatiu” en aquest enllaç.


 • Idiomes

 • Last tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta