Decàleg per a una docència en línia inesperada

La situació d’emergència actual ha fet que moltes institucions educatives es plantegin transitar cap a l’educació en línia per tal de donar cobertura als seus estudiants mentre duren les instruccions de tancament d’escoles i universitats i de confinament a casa.

Els integrants del grup de recerca Edul@b, de la Universitat Oberta de Catalunya, volem compartir solidàriament amb el conjunt de docents dels diferents nivells educatius la nostra experiència dissenyant i duent a terme educació en línia. Molts docents sou conscients que la docència en línia no és només penjar uns materials en PDF o enviar una seqüència de vídeo enregistrada pel docent. És molt més que això. I fer-ho bé és el que ha de permetre que l’educació en línia sigui considerada una modalitat educativa d’alta qualitat.

Ara, però, cal una solució de xoc per abordar de la millor manera possible la situació en què ens trobem. Us presentem una sèrie de recomanacions en forma de Decàleg per a una docència en línia inesperada:

1. Seleccioneu el sistema i les eines de treball més adients. Sempre i quan la institució no les hagi ja determinat prèviament. Han de ser eines senzilles i apropiades, i que puguin funcionar amb solidesa, atès que haurem d’aplicar una corba d’aprenentatge molt curta i ràpida. Inclineu-vos per aquelles que els estudiants puguin fer servir amb facilitat i que estiguin adreçades a les edats dels vostres alumnes i, sobretot, tingueu en compte els dispositius que els estudiants ja utilitzen habitualment: telèfons mòbils, telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors portàtils i ordinadors de sobretaula. Seleccioneu, doncs, les eines més accessibles i les més adients per a cada objectiu i faciliteu tutorials per tal que a tothom, les famílies incloses, els resulti fàcil la seva aplicació i comprensió.

2. Organitzeu i prepareu els alumnes. Els vostres alumnes saben utilitzar els dispositius digitals, però no necessàriament saben com fer-los servir per a l’aprenentatge. Aprendre és més que mirar vídeos i baixar aplicacions. Ajudeu-los a auto-organitzar-se. Doneu-los consell sobre com organitzar-se l’espai de treball a casa (confortabilitat, llum, silenci, etc.). Dins de la flexibilitat que tindran, cal que disposin d’una rutina que els ajudi. Establiu mecanismes que identifiquin el començament i el final de cadascuna de les activitats (p.e. comenceu i acabeu amb un vídeo, etc.). Penseu el temps que els costarà dur a terme una activitat en línia, que és diferent al que implica fer-ho en presència. Feu servir recordatoris de tasques i d’activitats, i compartiu amb ells el procés d’aprenentatge sobre l’ús de la tecnologia: l’experiència, les errades, el suport, i feu-ho amb una mica d’humor.

3. Dediqueu temps al disseny (re-disseny) del curs. En l’educació en línia, la planificació és essencial, com ho és un bon disseny del curs. Ara segurament no esteu en disposició de tornar a dissenyar tot un curs, però sí de redissenyar algunes activitats concretes, per tal que l’alumnat no perdi el ritme del curs.  Cal que els estudiants percebin que la presència i l’acompanyament docent superen l’absència física. La presència docent es pot expressar, per exemple, amb un vídeo d’inici, una videoconferència al final, i un parell de missatges durant la setmana. Genereu seqüències de treball clares que tinguin una durada específica (p.e.: una setmana). Estructureu espais de comunicació permanent (canal a Telegram, fòrum a l’espai digital, grup de Gmail), per tal de mantenir el contacte i enviar i rebre suggeriments, reforços a comentaris positius i curiositats per a estimular la feina que fan. Doneu informació sobre aquests espais de comunicació i com funcionaran i la freqüència amb la que poden rebre el vostre feedback, per tal de gestionar adequadament les expectatives de l’alumnat. Això els mantindrà motivats i actius en l’entorn. Assegureu-vos de donar sempre resposta a cada alumne, i feu-ho pel seu nom.

4. Elaboreu un conjunt d’activitats, i acompanyeu-les d’un conjunt de recursos didàctics que ajudin els estudiants a resoldre-les. Cal que la vostra sigui una docència més centrada en l’activitat que en els continguts. Penseu en activitats autèntiques, que situïn els estudiants en l’aplicació de conceptes i que els permetin desenvolupar les competències que han d’assolir. Feu una proposta clara de temporització de les activitats, amb lliuraments intermedis. Previngueu l’avorriment. Romandre al davant d’una pantalla, i no precisament per jugar, pot resultar difícil i avorrit per als alumnes, Procureu que les activitats es divideixin en sub-activitats curtes (10-15 min.). Useu sempre que sigui possible imatges, esquemes, mapes, etc. per a captar l’atenció dels estudiants i sorprendre’ls. Feu-los participar de l’activitat, que no la puguin dur a terme amb una actitud només passiva, sinó que s’hi hagin d’implicar. Interpel·leu-los.

5. Associeu un conjunt de recursos a les activitats. Serà la forma en què els estudiants accedeixin a continguts. Els recursos poden ser elaborats per iniciativa pròpia, per bé que ara tenim l’oportunitat de cercar recursos de qualitat a la xarxa. Recursos oberts que estan disponibles en els diferents repositoris que les Administracions i altres organismes posen a disposició de docents i altres usuaris. En els recursos especialment, cal considerar les vies d’inclusió de les persones amb diferents capacitats, per tal d’assegurar-nos que els recursos que estem creant i seleccionant “sobre la marxa” siguin accessibles per a tothom, sense excepció. Cal que les imatges i els sons els pugui interpretar un lector de text, per als qui no hi veuen o no hi senten.

6. Creeu dinàmiques d’interacció activa a l’entorn virtual per mantenir els estudiants connectats i motivats, fomentant una comunitat d’aprenentatge social i acadèmica que comparteix dubtes, solucions, inquietuds… Desenvolupeu activitats col·laboratives que fomentin la interacció asíncrona entre estudiants. Els podeu oferir eines que facilitin el treball col·laboratiu, com per exemple les Apps de Google (tot i que en podeu trobar d’altres). Podeu dissenyar algunes situacions síncrones, les imprescindibles, i que siguin curtes i amb objectius molt clars.

7. Expliqueu el model d’avaluació que es durà a terme des del començament i feu explícits als estudiants els criteris d’avaluació, així com el feedback que se’ls facilitarà. Cal que potencieu l’avaluació contínua com una eina que facilita el seguiment dels estudiants i que us dona molta informació valuosa. Genereu espais diversificats de lliurament de tasques, com per exemple, un podcast per l’alumne que pateix ceguesa, o una tasca escrita per al que té dificultats auditives i de la parla.

8. Genereu presència social. Quan encara no estan acostumats, els alumnes no presencials corren el risc de sentir-se sols. No ho permeteu. Feu-los sentir que formen part d’una comunitat on tots tenen el mateix objectiu: aprendre mentre es socialitzen. Podeu crear espais d’intercanvi de missatges entre els propis alumnes (un espai lliure de debat, un espai de fòrum o una llista de whatsapp poden fer aquesta funció). Segons l’edat dels vostres alumnes, podeu fer el mateix per a les famílies: animeu-les a connectar-se entre elles. Promoveu un clima de treball positiu i distès.

9. Desenvolupeu l’esperit crític dels estudiants respecte a la tecnologia. És una gran oportunitat per a fer que siguin ells mateixos, amb el vostre suport, els qui se n’adonin dels beneficis, però també dels riscos de l’ús de les tecnologies. Analitzeu “fake news”, contraposeu informacions diferents que es poden trobar a la xarxa, feu que valorin perquè pot haver-hi moments en què la tecnologia no aporta cap valor afegit i altres en què  esdevé un gran suport.

10. Aprofiteu per a treballar col·laborativament amb els companys i companyes docents més propers. Us poden ajudar a definir activitats, resoldre dubtes… Però sobretot, us poden fer sentir acompanyats, igual que els estudiants. Intercanvieu les vostres pràctiques docents en línia, els vostres recursos, o creeu un espai compartit al qual tothom hi tingui accés.

Per dur a terme una docència en línia de qualitat, cal formació pel conjunt del professorat i una estratègia institucional que doni cobertura a les diferents accions que es duguin a terme. Aquestes orientacions només són un recurs per a una situació d’excepcionalitat com la que estem vivint en aquests moments. Al grup de recerca Edul@b confiem que, mentre això arriba, us siguin d’utilitat.

A continuació us compartim alguns recursos oberts i recomanacions que amplien, en part, el Decàleg que us hem presentat.

Enllaços Edul@b

Twitter

You may also like...

1 Response

  1. 26 maig, 2020

    […] banda del cicle de webinars, també podeu consultar el Decàleg per a una docència en línia inesperada que ha elaborat el grup de recerca […]