Teresa Romeu

Teresa Romeu

Des del 2000 fins a l’actualitat és professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, a l’àmbit de Competència Digital. Coordina les assignatures de “Competències TIC” en diferents Graus. També és professora del Màster d’Educació i TIC, coordinant l’itinerari de Docència en línia, i professora del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

És membre del tribunal de Treballs finals de Grau, Màster i Postgrau. Així mateix, coordina la formació inicial en línia que fa el professorat que s’incorpora a la UOC. Des del 2009 és investigadora del grup de recerca Edul@b, grup de recerca consolidat sobre Educació i TIC. Doctora en Societat de la informació i el Coneixement per la UOC.

El seu camp de recerca se centra en l’e-learning i més concretament en el treball col·laboratiu en xarxa, la docència en línia, la competència digital a diferents sectors: ciutadania, docents, professionals de la salut i estudiants universitaris i no universitaris, les ecologies d’aprenentatge i les analítiques d’aprenentatge per la millora docent.

Al llarg de tots aquests anys la sol·licitant ha participat en més de 20 projectes de recerca competitius entre europeus i nacionals. Ha participat en més de 10 projectes de transferència relacionats amb el seu camp de recerca.

El total d’articles publicats en revistes indexades supera les 20 publicacions. Participa de reunions científiques (congressos, conferències, jornades, seminaris,..) i és revisora de revistes científiques nacionals i internacionals. Dirigeix 7 tesis doctorals, de les quals 4 ja han estat defensades.