Eco4Learn

Ecologies d’aprenentatge al llarg de la vida: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat (ECO4LEARN)

Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado (ECO4LEARN)

Període

2013-2015

Presentació

El projecte “Ecologies d’aprenentatge al llarg de la vida: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat” (Eco4Learn) va ser aprovat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat dins de la convocatòria del 2012 del Programa del Pla nacional I+D (EDU2012-37334). El període d’execució és 2013-2015.

La finalitat del projecte és analitzar i comprendre les aportacions de les ecologies d’aprenentatge per tal de facilitar el desenvolupament i la millora professional del docent d’educació primària. Per aconseguir aquesta finalitat, es planteja:

 1. Analitzar com els docents d’educació primària configuren i utilitzen les ecologies d’aprenentatge per el seu desenvolupament professional i quin és el paper de les TIC en les mateixes.
 2. Comprendre la percepció dels docents d’educació primària entorn a les contribucions de les ecologies d’aprenentatge a través de TIC per l’actualització professional i millora de la seva pràctica docent.
 3. Establir pautes per facilitar el desenvolupament i la millora professional del docent a través de les ecologies d’aprenentatge.

Atenent a l’objectiu general del projecte, la investigació que plantegem s’emmarca en un paradigma metodològic que integra una doble vessant: la perspectiva interpretativa i la perspectiva sociocritica. 

Es contempla la integració de mètodes quantitatius amb els qualitatius, conformant una metodologia mixta.

El procediment d’investigació contempla 5 fases de desenvolupament. Es planteja, en primer lloc, conceptualitzar les ecologies d’aprenentatge per la formació docent: comprendre què són i com es configuren, quin són els principals components i, en particular, els vinculats a les TIC, etc. Aquest primer pas, de caràcter fonamentalment teòric a partir de la literatura existent, en combinació amb el mètode Delphi en el que participaran experts nacionals i internacionals en l’àmbit de la formació del professorat i ús educatiu de TIC, permetrà el·laborar criteris de selecció dels casos: docents els quals les TIC ocupen un paper clau en la seva ecologia d’aprenentatge per la formació professional . En la segona fase del projecte se seleccionaran entre 15 i 20 casos, que seran analitzats a través d’entrevistes semi-estructurades, observació i anàlisi de documents. A partir d’aquests anàlisis s’identificaran factors i estratègies d’èxit per el desenvolupament professional dels docents a través de l’ús de TIC. Les accions associades a les fases 1 i 2 contribuiran, en la tercera fase, a la elaboració d’un qüestionari que serà enviat a una mostra representativa de la població docent d’educació primaria de Catalunya. Aquest pas serà la base per obtenir una radiografia o estat de la qüestió de la situació habitual o dominant. Posteriorment, es compararà la situació única o ideal (casos), amb la situació dominant (població representativa de docents d’educació primària). Comprendre els comportaments i motivacions d’ambdós perfils de docents entorn a l’ús de les TIC per la actualització docent facilitarà, en la quarta fase d’investigació, l’elaboració de estratègies i accions transformadores orientades a docents i responsables polítics. Finalment, la cinquena fase contempla l’elaboració de les conclusions del projecte i la difusió dels resultats.

Web del projecte

https://eco4learn.wordpress.com/

Investigadors

Investigador principal

Dr. Albert Sangrà (Universitat Oberta de Catalunya, UOC). [asangra@uoc.edu]

Grup d’investigació

Universitat Oberta de Catalunya

Dra. Nati Cabrera, Pauline Ernest, Dra. Lourdes Guàrdia, Dra. Montse Guitert, Joseph Hopkins, Dr. Marcelo Maina, Dra. Maria Pérez-Mateo, Dr. Marc Romero, Dra. Teresa Romeu.

Universidade da Coruña

Dra. Mercedes González Sanmamed

Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Pablo César Muñoz Carril

 Difusió

Articles en revistes

 • Esposito, A., Sangrà, A. & Maina, M. (2013). Chronotopes in learner-generated contexts. A reflection about the interconnectedness of temporal and spatial dimensions to provide a framework for the exploration of hybrid learning ecologies of doctoral e-researchers. eLC Research Paper Series, 6, 15-28. Available at: http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/elcrps/article/view/1868/n6-esposito

Llibres i capítols de llibres

 • Esposito, A., Sangrà, A. & Maina, M. (en prensa). Emerging learning ecologies as a new challenge and essence for e-learning. The case of doctoral e-researchers. In M. Ally & B. Khan (Eds.). The International Handbook of E-learning. Routledge.
 • Guitert, M. (2013). Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado. En Sancho, J. M. y Giró, X. (2013). Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación, pp. 97-101. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/47904

Conferències i congressos

 • Romero, M., Guàrdia, L., Guitert, M. & Sangrà, A. (2014). Teachers? Professional Development through Learning Ecologies: What are the Experts Views?In EDEN 2014 conference proceedings, 27-28 October, Oxford (UK)
 • Sangrà, A., Guitert, M., Maina, M., Romero, M., Guàrdia, L., Romeu, T., Cabrera, N., Pérez-Mateo, M., Hopkins, J., Ernest, P. & Esposito, A. (2013). Lifelong learning ecologies. First UOC International Research Symposium. Barcelona, 18 de diciembre. Disponible en: https://congress.uoc.edu/rdi2013/paper/paper/view/id/378
 • Sangrà, A.; González-Sanmamed, M. & Guitert, M. (2013). Learning Ecologies: Informal Professional Development Opportunities for Teachers. 63th International Conference on Educational Media (ICEM). Singapore, 1-4 octubre.
 • Guitert, M. (2013). Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado. I Simposio internacional REUNI+D. Barcelona, 11 de octubre.

Ponències invitades

 • Sangrà, A. (2013). Learning Ecologies for Lifelong Learning: A Roadmap for Research. TCC Worldwide Online Conference. Hawaii (USA), 16-18 April 2013.
 • Guitert, M. (2013).  Ecologies d’aprenentatge: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat (ECO4LEARN). Jornada DIM – Espiral. Barcelona, 9 abril 2013. Disponible en: http://issuu.com/espiral/docs/guitertdimespiral
 • Guitert, M. (2013).  Ecologías de aprendizaje. Seminario Internacional Universidad de Quilmes. Argentina, 18-19 abril 2013.
 • Sangrà, A. (2012). Crear y gestionar ecologías de aprendizaje: Tendencias educativas en la sociedad que viene. Xornadas Autonómicas “A Sociedade en Rede”. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 23-24 Noviembre 2012

Difusió en mitjans de comunicació

Difusió durant la proposta d’elaboració del projecte

 • Sangrà, A., Vlachopoulos, D., Guitert, M. & Pérez-Mateo, M. (2012). Lifelong learning ecologies and professional development. En Proceedings of the EADTU 25th Anniversary Conference 2012: The role of open and flexible education in European higher education systems for 2020: new models, new markets, new media (pp. 235-243). Paphos (Chipre), 27-28 de Septiembre Disponible en: http://www.eadtu.eu/images/stories/Docs/Conference_2012/proceedings2012.pdf
 • Sangrà, A. (2012). Learning Ecologies for Lifelong Learning. Asia-Europe Meeting Annual Conference (ASEM). Copenhagen, 29-30 de Mayo. Ponencia invitada.