Membres de Edul@b van participar en el Teaching Staff Stakeholder Event de EADTU

El Marcelo Maina i la Lourdes Guàrdia, membres de l’Edul@b, van participar al Teaching Staff Stakeholder Event organitzat per l’European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). L’esdeveniment, que es va celebrar el 20 de maig de 2021, i que va reunir membres del personal docent i dels serveis de suport de les universitats europees, va tenir com a objectiu presentar el concepte, els models i les directrius de disseny de les microcredenciales i els programes de formació de curta durada..

La ponència  va presentar objectius i resultats del projecte Erasmus E-Short Learning Programmes (e-SLP). I concretament, la contribució es va centrar en dos resultats clau del projecte: el Recull de Bones Pràctiques i les Directrius de Disseny per als SLP  o programes de curta durada flexibles i escalables. El recull es basa en els resultats d’un estudi realitzat en el marc de el projecte. Presenta un conjunt de patrons de bones pràctiques en el disseny de SLPs i de Learning Building Block (LBBs) com a exemple per inspirar el desenvolupament de nous programes. Les directrius es van elaborar sobre la base del recull. Un enfocament pràctic i interinstitucional, el qual sosté el procés de creació i desenvolupament de SLPs tant si es dissenyen com a programes completament nous com aquells que s’obtenen d’una integració de diferents parts preexistents. La directrius il·lustren com dissenyar SLP flexibles, escalables, accessibles i rellevants, i identifiquen temes d’interès tant per a directors de programa i personal educatiu, com per a personal de gestió i professorat.   

You may also like...