El llibre amb la participació d’Edul@b “The Future of Ubiquitous Learning: Learning Designs for Emerging Pedagogies” acceptat per la Web of Science

fut-ub-learn-front

El llibre “The Future of Ubiquitous Learning: Learning Designs for Emerging Pedagogies” (Springer, 2016), editat per Begoña Gross, Kinshuk, i Marcelo Maina, investigador del grup Edul@b, ha estat satisfactòriament acceptat per el Web of Science Book Citation Index.

La publicació explora les perspectives pedagògiques emergents basades en el disseny de nous espais d’aprenentatge recolzats per les tecnologies digitals, i reuneix algunes de les millors investigacions en aquest àmbit. El llibre es divideix en tres temes principals: fonaments de les pedagogies emergents, disseny d’aprenentatge de les pedagogies emergents, i aprenentatge adaptatiu i personalitzat.

Els capítols proporcionen informació actualitzada sobre noves propostes pedagògiques i exemples per adquirir les habilitats necessàries per tal de dissenyar i recolzar oportunitats d’aprenentatge que millorin el potencial de les tecnologies disponibles.

Pots trobar la publicació en aquest enllaç.

You may also like...