Edul@b participa en el projecte europeu CRISS per tal de desenvolupar una infraestructura d’aprenentatge digital a través de la certificació de competències digitals en les escoles primàries i secundàries

criss-2

Pròximament donarà inici el projecte europeu Demonstration of a scalable and cost effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools (CRISS) coordinat per l’organització britànica EXUS Software LTD i en la qual participa el grup Edul@b.

CRISS té com a objectiu proporcionar una infraestructura innovadora per a l’aprenentatge personalitzat i l’ensenyament en competències digitals que serveixi com a recolzament i motivació per a professors i estudiants; treballar cap a l’aplicació de l’adquisició, avaluació i certificació de competències digitals en les escoles primàries i secundàries d’Europa; i proporcionar components oberts i interoperables per tal de mantenir una infraestructura digital d’aprenentatge basada en el núvol flexible, expansible i rendible.

El projecte involucra a més de 490 escoles, 25.400 estudiants i 2.290 professors de tota Europa. CRISS es basa en un marc teòric i metodològic que defineix les competències digitals en diferents dimensions, així com els procediments per la seva adquisició i avaluació a través d’eines d’aprenentatge personalitzades, col·laboratives i experimentals. Aquest marc, a més, estableix els indicadors necessaris per a identificar el progrés personalitzat en l’adquisició de competències digitals.

You may also like...