Nova col·lecció Smartpapers d’Edul@b

Smart

Al grup Edul@b tenim com a objectiu principal investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge obert, flexible i en línia amb la finalitat de transformar i millorar la pràctica educativa.

Per això, amb la intenció de divulgar àmpliament els continguts i coneixements adquirits pel grup, comencem una col·lecció d’articles digitals anomenats Smartpapers, amb el propòsit de transmetre conceptes i temes d’estudi d’interès tractats pel grup de manera esquemàtica, visual i clara; útil i aplicable per a qualsevol lector que es dediqui a temes de formació.

Amb periodicitat bimensual, aquests documents digitals es podran trobar al repositori de la Universitat Oberta de Catalunya (apartat Smartpapers) i seran difosos, entre d’altres canals digitals, mitjançant el blog i el compte de Twitter d’Edul@b.

Elements clau en el disseny d’activitats col·laboratives en xarxa

La primera publicació de la col·lecció -escrita pels investigadors del grup Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero– detalla els elements clau en el disseny d’activitats col·laboratives en xarxa, i hi podreu trobar explicat com elaborar, dissenyar, seguir i avaluar una situació d’aprenentatge col·laboratiu.

Podeu consultar l’Smartpaper “Elements clau en el disseny d’activitats col·laboratives en xarxa” en el següent enllaç.

You may also like...