El grup - Edulab

El grup

Edul@b, grup de recerca en Educació i TIC, ha estat reconegut al 2017 com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR 1471). El seu objectiu principal és investigar els usos i les aplicacions de les TIC per transformar i millorar la pràctica educativa. El grup està vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya.

L’àmbit de recerca del grup se situa en el camp de la didàctica i l’organització educativa, especialment en els àmbits de la tecnologia educativa i l’e-learning.

Objectiu general del grup:

La finalitat d’Edul@b és investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge obert, flexible i en línia amb la finalitat de transformar i millorar la pràctica educativa. Estudiem com les institucions / organitzacions, els mestres i els administradors s’enfronten a aquests nous escenaris, especialment els mediats per les tecnologies digitals, per tal d’anticipar-nos als canvis i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Considerem els estudiants com a aprenents al llarg i ample de la vida (des de l’escola fins a la jubilació) com a ciutadans i professionals.

Objectius específics:

A partir de les línies de treball sorgeixen els següents objectius específics:

 • Proposar estratègies i accions que ajudin al desenvolupament professional del docent en l’ús i aplicació de les TIC en un context d’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Dissenyar metodologies i criteris d’avaluació de l’aprenentatge en línia.
 • Facilitar evidències per a influir en les polítiques de l’ús de les TIC en l’educació.
 • Fomentar la col·laboració en xarxa per afavorir la generació de coneixement en xarxa.
 • Desenvolupar marcs competencials i d’estratègies per a la docència híbrida i en línia.
 • Concretar accions i estratègies que ajudin al desenvolupament  de les competències digitals necessàries per als estudiants, docents i professionals en el segle XXI.
 • Establir paràmetres i proposar instruments que facilitin la integració de l’e-learning en les institucions educatives amb criteris de qualitat .
 • Donar més confiança a la societat en l’educació en línia mitjançant evidències.
 • Transferir els resultats de la recerca a la societat en general.

Vegeu els investigadors/es de l’Edul@b.


 • Idiomes

 • Last tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta