El grup - Edulab

El grup

EDUL@B, grup de recerca en Educació i TIC, ha estat reconegut al 2014 com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR1174). El seu objectiu principal és investigar els usos i les aplicacions de les TIC per transformar i millorar la pràctica educativa. El grup està vinculat a l’eLearn Center, centre de recerca, innovació i formació de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’àmbit de recerca del grup se situa en el camp de la didàctica i l’organització educativa, especialment en els àmbits de la tecnologia educativa i l’e-learning.

Objectiu general del grup:

Estudiar i avaluar, des d’una perspectiva crítica, els usos i les aplicacions de les TIC en diferents contextos educatius, en concret els mecanismes organitzatius i didàctics que poden ajudar a la introducció de noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge, per transformar i millorar la pràctica educativa.

Objectius específics:

A partir de les línies de treball sorgeixen els següents objectius específics:

 • Investigar sobre el disseny tecnopedagògic, la implementació i l’avaluació dels programes que es desenvolupen en l’àmbit de l’e-learning [1] en diferents disciplines, com ara les llengües estrangeres, i la capacitació digital.
 • Estudiar els processos de col·laboració en xarxa per tal d’oferir propostes que facilitin el treball i l’aprenentatge en equip en línia.
 • Analitzar les pràctiques de formació en l’ús de les TIC per a docents i estudiants per tal de plantejar propostes de models alternatius que responguin amb una major eficiència a les necessitats reals dels docents i dels estudiants de la societat actual.
 • Estudiar les dimensions dels processos de canvi en la integració de les TIC a l’educació, les dificultats i reptes amb què es troben i les vies de solució que es poden albirar, amb especial atenció al lideratge des de les institucions educatives.

Vegeu els investigadors/es de l’Edul@b.


[1] Entenem l’e-learning com el conjunt de pràctiques educatives que utilitzen la xarxa com a mitjà que sustenta els processos d’ensenyament-aprenentatge, i que abasta, des dels usos de les TIC com a complement de presencialitat, fins a la formació en línia completa.


 • Idiomes

 • Últims Tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta