Smartpapers

Compartim una col·lecció d’articles digitals anomenats Smartpapers, amb el propòsit de transmetre conceptes i temes d’estudi tractats pel grup de manera esquemàtica, visual i clara; útil i aplicable per a qualsevol lector que es dediqui a temes de formació.

A continuació pots consultar els Smartpapers publicats per Edul@b:

#1- Elements clau en el disseny d’activitats col·laboratives en xarxa

#2- Actitud digital: cinc elements clau per la participació en la societat digital

#3- La metodologia del treball per projectes en xarxa 

#4- L’ePortfoli en el context educatiu

#5- Avaluació dels aprenentatges en contextos educatius en línia

#6- Disseny de cursos per a contextos educatius en línia

#7- Actitud digital crítica

#8- Analítiques d’Aprenentatge: Un continent fosc?