RACEV

Xarxa temàtica sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals (RACEV)

Red temática sobre aprendizaje colaborativo en entornos virtuales (RACEV)

 Periode

2011-2013

Presentació

La xarxa temàtica sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals (RACEV) (EDU2010-09535-E) té com a objectiu facilitar l’aprenentatge col·laboratiu en línia entre estudiants d’educació superior a través dels anàlisis dels fenomens d’interacció social (col·laborativa o cooperativa). La seva finalitat última és proporcionar estratègies pedagògiques als docents.

 Web del projecte

http://blogs1.uoc.es/racev/

 Investigadors

Investigador principal

Dra. Montse Guitert (Universitat Oberta de Catalunya, UOC). [mguitert@uoc.edu]

Grup de recerca

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Dr. Marc Romero, Dra. Teresa Romeu, Dra. Maria Pérez-Mateo, Dra. Iolanda Garcia.

Universitat de Barcelona (UB)

Dra. Begoña Gros

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Dr. Joan Domingo

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Dr. Joan Domingo

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Dr. Joan Rué

Universidad de La Laguna (ULL)

Dr. Manuel Area y Dr. Amador Guarro

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Dr. Jesús Salinas

Universidad de Sevilla (US)

Dr. Pedro Román

Universidad de Valladolid (UVA)

Dr. Bartolomé Rubia

Universidad de Valencia (UV)

Dr. Cristóbal Suárez

 Difusió

Articles a revistes

  • Rubia, B. & Guitert, M. (2014). ¿La revolución de la enseñanza? El aprendizaje colaborativo en entornos virtuales (CSCL). Editorial. Comunicar, 42, XXI, 10-14. DOI http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-a2
  • Pérez-Mateo, M., Romero, M. & Romeu, T. (2014). La construcción colaborativa de proyectos como metodología para adquirir competencias digitales. Comunicar, 42, XXI, 15-24. DOI: http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-01; ISSN: 1134-3478.

Conferències i congressos

  • Area, M. & Guarro, A. (2012). Diez interrogantes sobre el aprendizaje colaborativo en espacios formativos online. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.
  • Domingo, J. (2012). Evaluación mediante Twitter de la competencia “búsqueda eficaz de información”. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.
  • Román, P. (2012). Creación y evaluación de un repositorio sobre códigos QR. Una experiencia colaborativa interuniversitaria. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.
  • Romeu, T., Romero, M., Pérez-Mateo, M. & Guitert, M. (2012). Estrategias docentes para el trabajo en equipo en red en el contexto de la UOC. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.
  • Rubia, B. (2012). La transferencia de los procesos de investigación en CSCL a las dinámicas de formación. Un análisis de un caso en la UVA. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.
  • Suárez, C. (2012). Los márgenes de la cooperación en la autocomunicación de masas. Jornada de Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales. Barcelona, 26 – 27 November.