Edul@b participa en la conferència final del projecte AMED


La reunió i conferència final del projecte AMED es va celebrar del 16 al 19 de maig de 2022 en la Universitat Nacional de Maldives (MNU) i va comptar amb la participació de tots els socis del projecte i els seus beneficiaris.

Els objectius de l’esdeveniment van ser, d’una banda, informar la comunitat sobre les activitats dutes a terme i els resultats aconseguits i, per una altra, discutir les accions futures per al desenvolupament i continuïtat de l’e-learning en la institució. Per a això també va ser convocada tota la comunitat acadèmica de MNU, incloent-hi els participants d’un programa de capacitació desenvolupat en el marc d’aquest, autoritats d’altres institucions universitàries, com així també representants governamentals de l’àrea d’educació superior del país. En aquesta trobada van participar els membres del grup Edul@b Nati Cabrera, Lourdes Guàrdia, Federica Mancini i Marcelo Maina.

En el marc de la cerimònia oficial de culminació del projecte, Marcelo Maina, coordinador del projecte per la UOC, va reflexionar sobre els resultats del programa pilot de capacitació i el seu impacte a nivell de l’adopció institucional de l’aprenentatge híbrid. Es van destacar els següents aspectes: un disseny de programa de formació participatiu i basat en una anàlisi profunda de la situació de partida i els objectius perseguits; la formació de l’equip local de facilitadors del programa que va saber solucionar els desafiaments que va plantejar la pandèmia i, finalment, una avaluació de la implementació mitjançant enquestes, entrevistes i focus groups per a la identificació d’aspectes de millores per a futures edicions.

El programa de formació està orientat a la pràctica i l’elaboració de projectes d’adopció de l’aprenentatge híbrid des d’una perspectiva acadèmica i metodològica (professorat) però també de lideratge i presa de decisions (directius). I el seu èxit és precisament aquest enfocament integral de AMED que es va concretar amb l’elaboració i posada en marxa d’un full de ruta de l’e-learning, un document que orienta la presa de decisions en el marc institucional per a la integració de la tecnologia i la virtualitat en l’oferta educativa de MNU. Així mateix, el projecte va permetre la modernització de la infraestructura amb la instal·lació de sales de producció multimèdia i d’aules equipades amb tecnologia. Un altre aspecte destacable i crucial per a la continuïtat del projecte va consistir en la consolidació del CETE (Center for Educational Technology and Excellence) com una unitat de formació i suport a la integració de tecnologies en la institució.

D’igual manera, la delegació de la UOC va participar en la cerimònia de lliurament de certificats als participants del programa pilot de capacitació, desenvolupat entre març de 2021 i març de 2022, i que va comptar amb la participació de 47 docents i 9 membres del personal directiu.

La conferència va incloure dues taules de treball amb representants de la MNU i de les institucions participants del projecte: la UOC, la Universitat de Zagreb i la Xarxa acadèmica i de recerca de Croàcia (CARNET). En la primera d’ella, denominada Advancing e-learning through good practice sharing, les diferents facultats van compartir les seves estratègies per a incloure l’aprenentatge híbrid en els seus cursos i com van adaptar els seus processos d’ensenyament a les condicions generades per la pandèmia. Lourdes Guàrdia, membre d’Edul@b, va participar com a experta en el panell aportant suggeriments i comentaris sobre les experiències presentades pels acadèmics..

La segona taula de treball, dedicada a la planificació estratègica per a l’e-learning, va comptar amb la participació de Nati Cabrera i Marcelo Maina. L’objectiu d’aquesta sessió va ser involucrar als responsables de la presa de decisions i als líders acadèmics de la MNU en una conversa sobre la importància del Roadmap com un document estratègic per a la MNU en el seu esforç per millorar la innovació en l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquesta sessió va permetre desenvolupar una comprensió més àmplia de les àrees clau en les quals han de centrar-se tant tomadors de decisions com docents a l’hora de posar en marxa les activitats especificades en el full de ruta i planificar l’e-learning.

Per a tancar l’esdeveniment, la UOC va participar d’una sessió dirigida a professors i directius acadèmics interessats sobre nous enfocaments de programes basats en competències que empoderen a l’estudiantat en entorns en línia. D’una banda, Nati Cabrera va dur a terme la presentació denominada Implementing a competency-based approach through cross-curricular self-assessment, basada en un projecte d’innovació, en el qual també participa la professora Maite Fernández-Ferrer-, aplicat en el Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior de la UOC centrat en l’autoavaluació contínua dels estudiants de les competències específiques i genèriques del programa amb el suport d’una eina desenvolupada a aquest efecte. D’altra banda, Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina i Federica Mancini van presentar l’experiència E-portfolio for employability skills assessment and recognition, una metodologia d’avaluació i micro credencialización de competències per a l’ocupabilitat desenvolupada dins del projecte EPICA HORIZON 2020. Els resultats d’un pilot implementat en la UOC i en tres universitats d’Àfrica Subsahariana van il·lustrar el potencial, l’adaptabilitat i la transferibilitat de la metodologia proposada.

You may also like...