Mitchell Peters obté el premi extraordinari del programa de doctorat en Educació i TIC (e-learning)

Cada any, la Comissió Acadèmica de la UOC atorga premis a l’excel·lència en una tesi doctoral dins de cada programa que ofereix l’escola de doctorat.  Els candidats han d’haver rebut la nota més alta durant la defensa inicial, incloent la menció Cum Laude, entre una sèrie de criteris, i més tard ser inclosos en una avaluació àmplia del programa.  Mitchell Peters, que ha treballat com a estudiant predoctoral del grup de recerca Edul@b sota la supervisió de la Dra. Montse Guitert i el Dr. Marc Romero, ha guanyat el premi extraordinari del programa de doctorat en Educació i TIC (e-learning) corresponent a l’any acadèmic 2019-2020.

El Dr. Peters va començar els seus estudis com a becari a temps complet en el curs 2016-2017, realitzant investigacions sobre experiències d’aprenentatge d’estudiants en l’educació superior en línia. Com a investigador interessat en la innovació educativa i l’aprenentatge al llarg de la vida, ràpidament va adoptar un dels marcs bàsics del grup de recerca Edul@b; el concepte de les Ecologies d’Aprenentatge.  Mitchell va centrar la seva recerca en l’experiència dels estudiants i va desenvolupar un enfocament de mètodes mixtos, adoptant múltiples dissenys d’estudi de casos a través de tres programes de Màsters d’Educació totalment en línia ben establerts en el camp de la Tecnologia Educativa (també coneguts com a Educació Digital, Educació i TIC, o e-Learning).  La tesi de Mitchell, titulada “The Contribution of Lifelong Learning Ecologies in Online Higher Education: Graduate Student Learning Across Contexts”, destaca pel seu estudi exhaustiu i integrat de les experiències dels estudiants d’aprenentatge utilitzant una sèrie de tècniques qualitatives i quantitatives. L’objectiu central de l’estudi es va centrar en identificar tant les estratègies i pràctiques formals com informals d’aprenentatge dels estudiants, per tal de donar un millor suport i potenciar l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida.

Com a investigador canadenc amb més de 10 anys d’experiència ensenyant a tots els nivells, des del K-12 i l’educació universitària i adulta, el Dr. Peters té un perfil global. Això va portar a l’interès de Mitchell per aconseguir la Menció Internacional, que requereix una col·laboració de recerca amb un institut acadèmic fora d’Espanya.  Mitchell va escollir el Centre de Recerca en Educació Digital de la Universitat d’Edimburg en el seu tercer any d’estudi, que també va ser un dels casos utilitzats en l’estudi (M.Sc. en Educació Digital).  Va aprofitar aquesta oportunitat per difondre els primers resultats i col·laborar amb investigadors que treballen en el camp, així com finalitzar els resultats utilitzats en un article publicat al British Journal of Educational Technology (que es pot veure aquí). També va tenir l’oportunitat de presentar a conferències internacionals sobre tecnologia educativa a Irlanda, Itàlia i Grècia.

 A finals d’aquest mes, la tesi, es publicarà obertament a la pàgina web de TDX.

You may also like...