Edul@b participa a la conferència ICERI 2020

Els dies 9 i 10 de novembre de 2020 va tenir lloc virtualment el Congrés d’Educació, Recerca i Innovació “ICERI 2020” amb el títol “Transformant l’Educació, Transformant Vides”. Els membres del grup d’Edul@ab, Marcelo Maina, Lourdes Guàrdia, Sandrine Albert, Federica Mancini i Derek Clougher, van presentar l’article “Usant un ePortfoli per mostrar les habilitats d’ocupabilitat dels estudiants: el cas del Màster en Educació i TIC (eLearning) de la UOC” en el marc de la sessió sobre Avaluació.

L’article presenta els resultats de l’estudi pilot del projecte EPICA, dirigit per l’equip de la UOC, el qual va incloure l’ús d’un ePortfoli per a l’avaluació i micro-credentialització de les competències d’ocupabilitat. L’objectiu és el de facilitar als futurs graduats la possibilitat de mostrar un perfil competencial més complet, buscant també l’interés i les expectatives de potencials ocupadors. L’ePortfoli, dissenyat específicament per al projecte, va implementar un enfocament de col·laboració en què van participar professors, coordinadors d’universitats locals, ocupadors i estudiants. Aquests últims van participar en un procés de micro-credencialització orientat a demostrar les competències desenvolupades al llarg del programa: de comunicació i interpersonals, de resolució de problemes, de pensament creatiu, digitals i de treball en equip, totes elles amb l’objectiu general de presentar-les a potencial ocupadors, augmentant així la probabilitat d’aconseguir feina en graduar-se. L’article conclou amb recomanacions per a la incorporació de l’ePortfoli al context acadèmic com a eina estratègica i de transició per identificar, avaluar i mostrar les competències d’ocupabilitat dels graduats.

Basant-nos en els resultats positius de l’experiència, es conclou que és necessari continuar valorant i investigant mètodes pedagògics innovadors que permetin adaptar els currículums universitaris a les demandes del mercat laboral i donar resposta a la necessitat urgent de capacitar l’estudiantat en les competènies d’ocupabilitat. L’objectiu principal del projecte és el de contribuir, des de la universitat, a millorar les possibilitats d’accés a una possible feina i al desenvolupament professional dels seus graduats.

Per a obtenir més informació sobre el projecte EPICA i els seus resultats, podeu consultar el lloc web del projecte.

You may also like...