Nou article d’Edul@b: “Elements clau per a un model d’aprenentatge basat en projectes col·laboratius en línia (ABPCL) en l’Educació Superior”

L’article “Elements clau per a un model d’aprenentatge basat en projectes col·laboratius en línia (ABPCL) en l’Educació Superior” escrit pels investigadors de Edul@b Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero ha estat publicat a l’American Journal of Distance Education.

Abstract de l’article

L’aprenentatge col·laboratiu és un enfocament clau per al desenvolupament d’activitats formatives. Per fomentar la col·laboració entre els estudiants, l’aprenentatge basat en Projectes (ABP) és un enfocament que fomenta l’adquisició de competències per part dels estudiants, ja que requereix que aquests resolguin activitats per al desenvolupament d’un producte concret. Existeixen diverses experiències d’ús d’aquesta metodologia, la majoria d’elles aplicades en l’educació no universitària, i les poques que es refereixen a l’educació superior es duen a terme en entorns presencials.

En aquest treball es presenta un estudi de cas basat en un curs específic dissenyat per a l’adquisició de la competència digital que combina l’aprenentatge col·laboratiu en línia amb ABP i s’expliquen els resultats obtinguts de la seva implementació. Les dades recollides demostren l’èxit de la seva aplicació i validen el disseny presentat, permetent destacar els elements clau per al foment de la col·laboració entre els estudiants.

Podeu trobar l’article complet en el següent enllaç: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjet.12803.

You may also like...