Nou article d’Edul@b: “Learning ecologies through a lens: Ontological, methodological and applicative issues. A systematic review of the literature” - Edulab

Nou article d’Edul@b: “Learning ecologies through a lens: Ontological, methodological and applicative issues. A systematic review of the literature”

L’article “Learning ecologies through a lens: Ontological, methodological and applicative issues. A systematic review of the literature” escrit pels investigadors d’Edul@b Albert SangráJuliana Raffaghelli i Montse Guitert ha estat publicat al British Journal of Eduational Technology.

L’objectiu d’aquest treball ha estat tractar d’enquadrar un concepte sobre el qual Edul@b ha estat treballant a través de diferents projectes nacionals: les ecologies d’aprenentatge. La importància del tema de les ecologies d’aprenentatge podria residir en la força explicativa i teòrica que aquest concepte posseeix per orientar noves formes de pensar les connexions entre l’aprenentatge formal, no-formal i informal, ja que aquesta divisió, particularment a partir de l’aprenentatge en contextos digitals, sembla haver quedat obsoleta.

Una revisió sistemàtica és sempre un enfocament metòdic per analitzar tot el produït en la comunitat científica, amb un mètode rigorós d’anàlisi de la literatura. De fet, els autors van considerar la importància de realitzar aquesta tasca per als últims 20 anys de producció científica connectada al tema, ja que la hipòtesi que hi havia forats que cobrir per construir una base sòlida per a l’objectiu més important en la investigació educativa: el suport a educadors i institucions educatives en l’aplicació d’estratègies eficaces per promoure l’aprenentatge.

Abstract de l’article

El concepte d’ecologies d’aprenentatge va sorgir en un context de canvi educatiu. Si bé el concepte d’”ecologies d’aprenentatge” ha ofert un ampli espai semàntic per caracteritzar formes innovadores d’aprenentatge, també és cert que el seu potencial per promoure intervencions educatives innovadores pot haver-se vist obstaculitzat per aquesta mateixa amplitud. En base a aquest supòsit, en aquest article els autors van realitzar una revisió sistemàtica de la literatura sobre ecologies d’aprenentatge amb l’objectiu d’analitzar: (1) les diferents definicions donades al concepte, incloent-hi la perspectiva ontològica subjacent als fenòmens estudiats; (2) els enfocaments metodològics adoptats en l’estudi del fenomen; i (3) les aplicacions de la investigació sobre aquest tema. Al llarg d’aquesta anàlisi, els autors intenten descriure els aspectes crítics de la investigació existent, així com les àrees potencials de desenvolupament que s’alineen bé amb les qüestions teòriques / ontològiques, els enfocaments metodològics i les aplicacions educatives.

Els autors van seleccionar i analitzar 85 articles, que després van classificar en un conjunt de 20 categories definides per ells sobre una base teòrica. A més, per triangular la codificació manual, es va crear un mapa bibliomètric que mostra l’activitat de co-citació dels 85 articles. El quadre emergent va mostrar una variabilitat significativa en les definicions ontològiques i els enfocaments metodològics. Malgrat aquesta riquesa, actualment hi ha poques aplicacions educatives, en particular pel que fa als desenvolupaments d’aprenentatge millorats per la tecnologia. La majoria de les investigacions són observacionals, dedicades a descriure activitats d’aprenentatge híbrides (digitals i en el lloc) que cobreixen el buit entre l’escola i els espais socials. A més, molts dels estudis es relacionen amb el camp de l’educació secundària, amb una quantitat menor d’estudis que exploren l’aprenentatge d’adults i l’educació superior.

Els autors conclouen que el concepte de ecologies d’aprenentatge podria usar-se per abordar investigacions experimentals i basades en el disseny que condueixin a aplicacions d’investigació si hi ha una alineació adequada entre les dimensions ontològica, metodològica i aplicativa. El principal potencial d’aquesta estratègia rau en la possibilitat de donar suport als alumnes mitjançant la consciència de les seves pròpies ecologies d’aprenentatge, la qual cosa els permet empoderar i encoratjar-los a participar en pràctiques d’importància. Aquest apoderament podria ajudar a mantenir i construir noves i millors oportunitats d’aprenentatge, que cada ecologia d’aprenentatge pot incorporar, enmig de l’abundància caòtica que caracteritza la societat digital.

Podeu trobar l’article complet en el següent enllaç: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjet.12795.

Per tractar-se d’una revista que requereix la subscripció, els autors estaran encantats de compartir còpies de la versió “pre-print” amb els investigadors i educadors que hi estiguin interessats.


 • Idiomes

 • Last tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta