Edul@b participa en el projecte europeu DECODE per fomentar les competències docents en l’era digital | Edulab

Edul@b participa en el projecte europeu DECODE per fomentar les competències docents en l’era digital

board-2

Recentment ha donat inici el projecte europeu DEvelop COmpetences in Digital Era. Expertise, best practices and teaching in the XXI century (DECODE), coordinat per l’organització italiana Fondazione Link Campus University i en el qual participa el grup Edul@b.

DECODE té com a objectiu destacar les experiències, pràctiques i competències dels professors de les escoles en l’àmbit digital,  amb la intenció d’afavorir la difusió de bones pràctiques, millorar els mitjans i la cultura digital, i experimentar un nou model formatiu pels professors, que té com a propòsit contribuir a la creació de competències digitals per a respondre a les noves demandes del sistema educatiu i la societat del coneixement.

Foment de les Competències en l’Era Digital

DECODE ha identificat una forta demanda en el sistema educatiu: la necessitat de complementar la formació dels docents en habilitats digitals, alfabetització mediàtica i alfabetització digital, així com la necessitat de recolzar els professors amb competències estratègiques que els hi permetin gestionar millor l’educació mitjançant les TIC.

Per això, DECODE contribuirà a la millora dels processos de digitalització a l’escola gràcies a la comprensió dels processos organitzatius i educatius, per tal de proporcionar una font important d’informació a aquells agents educatius responsables de polítiques i preses de decisions i que permeti la millora en els usos de les TIC per part dels professors en l’educació i en les activitats didàctiques.

Per aconseguir aquests objectius DECODE, involucrant a diferents actors i organitzacions (institucions públiques, locals, editors digitals, associacions de mestres, universitats, desenvolupadors digitals, directors…), elaborarà directrius per tal d’orientar als administradors i professors sobre tecnologies d’ensenyament en les pràctiques educatives,  especialment pel que respecta a la dimensió i la metodologia educativa.


19 Comments

  • Entrades recents

  • Etiquetes

  • Arxius

  • Meta