Edul@b identifica quinze propostes per a millorar la formació dels docents | Edulab

Edul@b identifica quinze propostes per a millorar la formació dels docents

1

El grup de recerca Edul@b ha elaborat quinze propostes per a millorar la formació dels docents, que es traslladaran al Departament d’Ensenyament.

Les propostes són fruit d’un dels resultats del projecte d’investigació I+D Eco4Learn, dirigit per Albert Sangrà, en el qual s’han estudiat les ecologies d’aprenentatge de professors de primària “exemplars” i les ecologies d’aprenentatge d’una amplia mostra de docents de Catalunya per així contrastar-ne els comportaments,  les ecologies d’aprenentatge i l’ús de les TIC.

Concretament, quan ens referim a ecologies d’aprenentatge ens referim al conjunt de contextos composats per configuracions d’activitats, materials, recursos i relacions que es generen en espais físics o virtuals i que proveeixen oportunitats d’aprenentatge i ens permeten estudiar els mecanismes de desenvolupament i actualització professional de diferents tipus de professionals

Les recomanacions

El projecte identifica, en quinze aspectes, quines són les millors pràctiques per a optimitzar aquestes ecologies d’aprenentatges, que inclouen tant entorns presencials, com mixtes i virtuals, i que consideren totes les opcions de l’educació formal i no formal:

Recomanacions per a docents:

 1. Conscienciar-se del potencial de la formació no formal i informal per al desenvolupament professional.
 2. Ser digitalment competent.
 3. Augmentar la participació en xarxes socials professionals: ser-hi i ser actiu.
 4. Fer servir dispositius mòbils per a accedir a la informació i intercanviar-ne.
 5. Conciliar la vida personal actualitzant-se amb l’ús de les TIC.
 6. Organitzar l’excés d’informació.
 7. Gestionar bé el que aprenem informalment.
 8. Treure partit de les eines de plataformes de microblogs (microblogging).

 Recomanacions per a centres:

 1. Generar comptes de centre.
 2. Promoure la cultura de la generació de contingut digital entre els docents.
 3. Compartir la reflexió i generar opinió a la xarxa.
 4. Ampliar el ventall dels formadors fora del centre.

 Recomanacions per a l’administració:

 1. Animar la creació de continguts digitals oberts i donar-hi suport.
 2. Establir garanties de qualitat dels recursos i activitats d’aprenentatge.
 3. Avançar en les mesures de reconeixement dels aprenentatges no formals.

Podeu trobar les recomanacions ampliades en aquesta noticia de UOC News.


 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscription

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Arxius

 • Meta