El vèrtex tecnològic. Segona sessió del cicle “La transformació digital a l’escola”

El dia 1 de desembre el grup Edul@b va seguir el cicle “La transformació digital a l’escola” amb una segona sessió, en aquesta ocasió el vertex tractat va ser el pedagògic. L’acte fou presentat per la Teresa Romeu, professora de la UOC en Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i investigadora del grup de recerca Edul@ab. Durant la presentació es va voler recordar la finalitat d’aquest cicle, que no és una altra que posar de manifest com la pandèmia ha fet reaccionar les escoles, per tal de poder mantenir l’educació del nostre alumnat: quines estratègies vam seguir, què vam descobrir que ens hagués calgut per a poder fer-ho millor. I sobretot què n’hem après de tot plegat de cara a continuar la transformació digital dels nostres centres educatius.

Tot això, entenent que aquesta transformació no té a veure només amb la tecnologia, sinó també amb l’organització i la pedagogia, i com la sinergia entre aquests tres vèrtexs: Tecnologia, Organització i Pedagogia, pot generar un triangle virtuós (anomenat TOP) que comporti una veritable transformació educativa a les escoles. En definitiva, és basant-se en aquests tres vèrtexs que s’ha organitzat aquest cicle de tres webinars. Òbviament, el contingut dels diferents vèrtexs se superposa o està interrelacionat. En aquest sentit, entenem que cap dels vèrtexs és independent, perquè està connectat amb els altres dos. Sense perdre de vista això, el que volem és que, en cada un dels webinars, els ponents intensifiquin l’aproximació al vèrtex que li  correspon. 

Per tal d’aproximar el públic al vèrtex tecnològic es van dibuixar les línies principals, que posteriorment el ponent va desenvolupar:

  1. Els sistemes informàtics de l’escola. 
  2. La capacitat de poder prendre decisions respecte a quins sistemes utilitzar i quins no (amb atenció especial al debat sobre la incorporació del mòbil a les aules). 
  3. L’ús d’aplicacions per a diversificar les metodologies d’aprenentatge. 
  4. La selecció d’eines que permetin poder optar per la sincronia o l’asincronia amb garanties d’èxit.
  5. La capacitació digital existent entre el professorat.
  6. La disponibilitat de connectivitat, aparells i capacitat d’ús dels mateixos dels alumnes i les seves famílies; etc.

Finalitzada la presentació, va donar la paraula al ponent Ramon Barlan, mestre i professor que ha exercit en totes les etapes educatives. Actualment, és professor de Ciències Socials de l’IES Cal Gravat, de Manresa. En Ramon, des de diferents posicions, ha estat compromès i és capdavanter, des de fa molts anys, en l’impuls de projectes diversos d’incorporació de les TIC amb finalitats educatives. Durant la sessió va analitzar diversos aspectes relacionats amb com incorporar aspectes com els sistemes informàtics de l’escola; la capacitat de poder prendre decisions respecte a quins sistemes utilitzats i quins no; l’ús d’aplicacions per a diversificar les metodologies d’aprenentatge; la selecció d’eines que permetin poder optar per la sincronia o l’asincronia amb garanties d’èxit; la capacitació digital existent entre el professorat; la disponibilitat de connectivitat, aparells i capacitat d’ús dels mateixos dels alumnes i les seves famílies; etc.

Us convidem a veure el vídeo de la segona sessió del cicle, disponible a l’inici d’aquest post.

Us esperem a la tercera i última sessió “El vèrtex tecnològic” el pròxim 15 de desembre! Més informació i registre en aquest enllaç

 

You may also like...