Meeting European project eJUMP

The project team will meet the European eJUMP building 22 @ UOC on 24 and 25 November. El representants de la UOC en aquest projecte són Albert Sangrà , director de l’Àrea Acadèmica de l’eLC, Montse Guitert , Teresa Romeu , Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina , membres de l’eLC, i Pedro Fernández Michels , investigador de l’IN3. The representatives of the UOC in this project are Sangrà Albert, director of the Academic Area of the ELC, Montse Guitert, Teresa Romeo, Lourdes and Marcelo Maina Guard, members of the ELC, and Pedro Fernández Michels, a researcher at the IN3.

You may also like...