Projectes

Edul@b participa, des de fa anys, en un important nombre de projectes de recerca i innovació, tant d’àmbit nacional com internacional. En aquest apartat hi trobareu una breu fitxa tècnica dels projectes que tenim actius actualment. També hi hem recollit altres projectes rellevants en què hem participat als darrers anys.