Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero presenten “Explorar i Reflexionar sobre el Potencial Educatiu de la IA a l’Aula: Revolució, Ajuda o Perill?” al Centre d’Estudis Roca

Els investigadors d’Edul@b Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero van presentar el passat 27 de juny al Centre d’Estudis Roca el taller “Explorant i reflexionant sobre el potencial educatiu de la IA a l’aula: revolució, ajuda o perill?”. En aquesta sessió, els participants van tenir l’oportunitat d’aprendre més sobre el significat i les implicacions de la IA, així com treballar amb els seus col·legues sobre els beneficis i riscos d’aquesta tecnologia. Anteriorment, per conèixer la seva posició general sobre la IA, havien completat una sèrie de preguntes de Mentimeter sobre aquest tema.

Més de la meitat dels participants van expressar que utilitzen la IA en les seves activitats docents i que generalment l’utilitzen amb finalitats de recerca, però també en diferents àmbits. Avui en dia, els usos de la IA s’estenen per molts camps, com la comunicació, l’entreteniment o la ciberseguretat, qualsevol àrea imaginable es pot abordar mitjançant la intel·ligència artificial. Alguns dels exemples d’ús més habituals són els chatbots, el reconeixement de veu, les plataformes de streaming i molts més.

En aquest context, la IA generativa juga un paper molt important, ja que actualment pot generar text, crear imatges, art visual, videojocs i fins i tot compondre una cançó. Hi ha disponibles diverses plataformes d’IA generativa per a aquest propòsit, com Albus per a la productivitat o Krisp per a l’àudio. També es pot generar text mitjançant IA, ChatGPT, la plataforma d’IA generativa més coneguda, és una d’elles.

ChatGPT és un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI, una organització de recerca en intel·ligència artificial. Pot generar text fluid en 95 idiomes i es basa en “Prompts”, un fragment de text o informació que serveix d’instrucció per al model d’IA. Per obtenir una resposta adequada, cal fer preguntes precises. Només el 25% dels participants havia utilitzat ChatGPT com a recurs didàctic i menys del 10% com a recurs d’aprenentatge per als estudiants. ChatGPT pot ajudar en moltes tasques relacionades, com ara la preparació d’assignatures, disseny de recursos, creació d’activitats d’avaluació, eines d’avaluació, generació de feedback, entre d’altres en la docència. A més, potenciar el pensament crític i creatiu, la comunicació, la recerca d’informació, la resolució de problemes i l’aprenentatge autoregulat en els estudiants.

Les directrius ètiques són extremadament importants per crear una IA responsable. Significa garantir sistemes ètics, legals, beneficiosos i sòlids. La seva implementació ha de ser controlada i verificada (UNICEF, 2021). La Comissió Europea ha publicat una sèrie de directrius ètiques sobre l’ús de la IA i les dades en l’educació i formació de professors. Aquest informe porta a prendre mesures sobre l’ús ètic de la IA i les dades. Algunes de les principals directrius són les següents: capacitat d’acció i vigilància humana; transparència; diversitat, no discriminació i equitat; benestar social i ambiental; privadesa i gestió de dades; seguretat tècnica i responsabilitat.

Durant la sessió, es van crear diversos grups de treball per discutir l’aplicació de ChatGPT a diverses àrees docents, com ara el disseny d’activitats, les eines d’avaluació, els recursos i la preparació de l’assignatura tenint en compte la informació prèvia sobre la IA i les oportunitats i riscos que implica. amb l’ús d’aquesta tecnologia.

Tot plegat, ChatGPT pot ser una gran eina per permetre’ns centrar-nos en tasques més reflexives i creatives i desfer-nos del treball mecànic. A més, pot comportar la millora d’altres tecnologies en molts camps, però hem de tenir en compte els riscos que comporta una nova tecnologia, com ara qüestions de privadesa i seguretat, informació falsa (fake news i deep fake), pot ser una eina que pot disminuir l’originalitat humana amb el plagi i l’apropiació d’idees. La pregunta continua oberta: la IA és una revolució, una ajuda o un perill?

You may also like...