Recursos Educatius Oberts del projecte OERup!

HNJJ1GZTrOmG8Cxevd7Y_OERup logo

El projecte OERup! -en el qual participa d’Edul@b- té com a objectius promoure i fomentar la implementació exitosa de pràctiques d’educació oberta en institucions educatives d’adults a Europa, donar a conèixer el valor que es deriva dels recursos educatius oberts, i impulsar un entorn d’educació oberta amigable en els centres educatius, per tal d’engrescar a la participació en l’educació oberta.

Recursos del projecte OERup!

El projecte, que ha tingut una durada de 2 anys, ha finalitzat a l’agost de 2016. En aquest temps hem produït un conjunt de recursos, entre els que ens agradaria destacar:

  • Un informe de detecció de necessitats en torn a l’Educació Oberta en el context de l’Educació d’Adults. L’anàlisi ha tingut lloc en varis nivells: per una banda, regional (a nivell d’Alemanya, Anglaterra, Espanya i Romania) i, per altra, europea.
  • Un curs de formació en línia en Recursos Educatius Oberts. Organitzat en 6 mòduls, l’objectiu de la formació és la de capacitar als estudiants per tal de que siguin capaços de cercar, crear i utilitzar recursos educatius oberts i puguin implementar pràctiques educatives obertes en el seu treball diari.
  • Una guia docent. Aquesta guia pretén ajudar els professors que vulguin reproduir o adaptar el curs OERup! en un entorn educatiu.
  • Unes recomanacions per a implementar Recursos Educatius Oberts en l’Educació d’Adults, l’objectiu de les quals és proporcionar recolzament i idees pràctiques per iniciar o avançar en la implementació de l’educació oberta.

Tota la informació és gratuïta i està disponible en línia en versió descarregable (pdf, docx i odt) per al seu ús i/o adaptació i en 5 idiomes diferents (anglès, alemany, italià, castellà i romanès).

You may also like...