Eco4Learn - Edulab

Eco4Learn

Ecologies d’aprenentatge al llarg de la vida: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat (ECO4LEARN)

Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado (ECO4LEARN)

Període

2013-2015

Presentació

El projecte “Ecologies d’aprenentatge al llarg de la vida: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat” (Eco4Learn) va ser aprovat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat dins de la convocatòria del 2012 del Programa del Pla nacional I+D (EDU2012-37334). El període d’execució és 2013-2015.

La finalitat del projecte és analitzar i comprendre les aportacions de les ecologies d’aprenentatge per tal de facilitar el desenvolupament i la millora professional del docent d’educació primària. Per aconseguir aquesta finalitat, es planteja:

 1. Analitzar com els docents d’educació primària configuren i utilitzen les ecologies d’aprenentatge per el seu desenvolupament professional i quin és el paper de les TIC en les mateixes.
 2. Comprendre la percepció dels docents d’educació primària entorn a les contribucions de les ecologies d’aprenentatge a través de TIC per l’actualització professional i millora de la seva pràctica docent.
 3. Establir pautes per facilitar el desenvolupament i la millora professional del docent a través de les ecologies d’aprenentatge.

Atenent a l’objectiu general del projecte, la investigació que plantegem s’emmarca en un paradigma metodològic que integra una doble vessant: la perspectiva interpretativa i la perspectiva sociocritica. 

Es contempla la integració de mètodes quantitatius amb els qualitatius, conformant una metodologia mixta.

El procediment d’investigació contempla 5 fases de desenvolupament. Es planteja, en primer lloc, conceptualitzar les ecologies d’aprenentatge per la formació docent: comprendre què són i com es configuren, quin són els principals components i, en particular, els vinculats a les TIC, etc. Aquest primer pas, de caràcter fonamentalment teòric a partir de la literatura existent, en combinació amb el mètode Delphi en el que participaran experts nacionals i internacionals en l’àmbit de la formació del professorat i ús educatiu de TIC, permetrà el·laborar criteris de selecció dels casos: docents els quals les TIC ocupen un paper clau en la seva ecologia d’aprenentatge per la formació professional . En la segona fase del projecte se seleccionaran entre 15 i 20 casos, que seran analitzats a través d’entrevistes semi-estructurades, observació i anàlisi de documents. A partir d’aquests anàlisis s’identificaran factors i estratègies d’èxit per el desenvolupament professional dels docents a través de l’ús de TIC. Les accions associades a les fases 1 i 2 contribuiran, en la tercera fase, a la elaboració d’un qüestionari que serà enviat a una mostra representativa de la població docent d’educació primaria de Catalunya. Aquest pas serà la base per obtenir una radiografia o estat de la qüestió de la situació habitual o dominant. Posteriorment, es compararà la situació única o ideal (casos), amb la situació dominant (població representativa de docents d’educació primària). Comprendre els comportaments i motivacions d’ambdós perfils de docents entorn a l’ús de les TIC per la actualització docent facilitarà, en la quarta fase d’investigació, l’elaboració de estratègies i accions transformadores orientades a docents i responsables polítics. Finalment, la cinquena fase contempla l’elaboració de les conclusions del projecte i la difusió dels resultats.

Web del projecte

https://eco4learn.wordpress.com/

Investigadors

Investigador principal

Dr. Albert Sangrà (Universitat Oberta de Catalunya, UOC). [asangra@uoc.edu]

Grup d’investigació

Universitat Oberta de Catalunya

Dra. Nati Cabrera, Pauline Ernest, Dra. Lourdes Guàrdia, Dra. Montse Guitert, Joseph Hopkins, Dr. Marcelo Maina, Dra. Maria Pérez-Mateo, Dr. Marc Romero, Dra. Teresa Romeu.

Universidade da Coruña

Dra. Mercedes González Sanmamed

Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Pablo César Muñoz Carril

 Difusió

Articles en revistes

 • Esposito, A., Sangrà, A. & Maina, M. (2013). Chronotopes in learner-generated contexts. A reflection about the interconnectedness of temporal and spatial dimensions to provide a framework for the exploration of hybrid learning ecologies of doctoral e-researchers. eLC Research Paper Series, 6, 15-28. Available at: http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/elcrps/article/view/1868/n6-esposito

Llibres i capítols de llibres

 • Esposito, A., Sangrà, A. & Maina, M. (en prensa). Emerging learning ecologies as a new challenge and essence for e-learning. The case of doctoral e-researchers. In M. Ally & B. Khan (Eds.). The International Handbook of E-learning. Routledge.
 • Guitert, M. (2013). Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado. En Sancho, J. M. y Giró, X. (2013). Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación, pp. 97-101. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/47904

Conferències i congressos

 • Romero, M., Guàrdia, L., Guitert, M. & Sangrà, A. (2014). Teachers? Professional Development through Learning Ecologies: What are the Experts Views?In EDEN 2014 conference proceedings, 27-28 October, Oxford (UK)
 • Sangrà, A., Guitert, M., Maina, M., Romero, M., Guàrdia, L., Romeu, T., Cabrera, N., Pérez-Mateo, M., Hopkins, J., Ernest, P. & Esposito, A. (2013). Lifelong learning ecologies. First UOC International Research Symposium. Barcelona, 18 de diciembre. Disponible en: https://congress.uoc.edu/rdi2013/paper/paper/view/id/378
 • Sangrà, A.; González-Sanmamed, M. & Guitert, M. (2013). Learning Ecologies: Informal Professional Development Opportunities for Teachers. 63th International Conference on Educational Media (ICEM). Singapore, 1-4 octubre.
 • Guitert, M. (2013). Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado. I Simposio internacional REUNI+D. Barcelona, 11 de octubre.

Ponències invitades

 • Sangrà, A. (2013). Learning Ecologies for Lifelong Learning: A Roadmap for Research. TCC Worldwide Online Conference. Hawaii (USA), 16-18 April 2013.
 • Guitert, M. (2013).  Ecologies d’aprenentatge: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat (ECO4LEARN). Jornada DIM – Espiral. Barcelona, 9 abril 2013. Disponible en: http://issuu.com/espiral/docs/guitertdimespiral
 • Guitert, M. (2013).  Ecologías de aprendizaje. Seminario Internacional Universidad de Quilmes. Argentina, 18-19 abril 2013.
 • Sangrà, A. (2012). Crear y gestionar ecologías de aprendizaje: Tendencias educativas en la sociedad que viene. Xornadas Autonómicas “A Sociedade en Rede”. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 23-24 Noviembre 2012

Difusió en mitjans de comunicació

Difusió durant la proposta d’elaboració del projecte

 • Sangrà, A., Vlachopoulos, D., Guitert, M. & Pérez-Mateo, M. (2012). Lifelong learning ecologies and professional development. En Proceedings of the EADTU 25th Anniversary Conference 2012: The role of open and flexible education in European higher education systems for 2020: new models, new markets, new media (pp. 235-243). Paphos (Chipre), 27-28 de Septiembre Disponible en: http://www.eadtu.eu/images/stories/Docs/Conference_2012/proceedings2012.pdf
 • Sangrà, A. (2012). Learning Ecologies for Lifelong Learning. Asia-Europe Meeting Annual Conference (ASEM). Copenhagen, 29-30 de Mayo. Ponencia invitada.

 • Idiomes

 • Last tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta