Serveis

Assessorament a institucions educatives (escoles, instituts, col·legis professionals, universitats …) de cara a la transformació digital.
Detecció de necessitats formatives en TIC.