Tesis Doctorals i Projectes de Recerca - Edulab

Tesis Doctorals i Projectes de Recerca

Edul@b com a tutors de doctorat

Doctorats finalitzats

 • “Capacity development through digital informal learning experiences: An exploration of the entrepreneurial competency development of self-employed Canadian mothers using a learning ecologies framework” by Nicole Johnson.  Advisors:  Dr Albert Sangrà and Dr Mercedes González-Sanmamed. Date: February 9, 2021.
 • “The Contribution of Digital Learning Ecologies in Online Higher Education Scenarios” by Mitchell Peters. Advisors: Montse Guitert and Marc Romero. Date: July 3, 2020. Link to the thesis.
 • “La integración de las Tecnologías Digitales en los centros educativos: actores y prácticas. Tres estudios de caso” by Azu Vázquez Gutiérrez. Advisor: Montse Guitert. Date: December 16, 2019. Link to the thesis.
 • “El desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre amb el suport de les TIC: Estudi de cas múltiple a centres d’ensenyament secundari de Catalunya” by Balbina Rocosa. Advisors: Dr. Albert Sangrà i Dra. Nati Cabrera. Date: December 10, 2019. Link to the thesis.
 • “La implementació de les TIC en els centres educatius d’ensenyament secundari de Catalunya: Propostes d’organització i gestió a partir d’estudis de cas” by Jordi Serarols Boada. Advisors: Albert Sangrà and Nati Cabrera. Date: May 29, 2019. Link to the thesis.
 • “Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en la educación física mediante la colaboración docente”, by Meritxell Monguillot. Advisors: Montse Guitert and Carles Gonzalez. Date: June 7, 2017. Link to the thesis.
 • “Cultura E-Learning: Operacionalització d’un model sistèmic per recolzar la integració de les TIC en la pràctica de formació de mestres”, by Genny Villa. Advisors: Marcelo Maina. Date: February 3, 2017.
 • “Concepciones y percepciones de la calidad del e-learning en América Latina”, por Marianela Salas Soto. Directores: Dra. Anna Escofet Roig y Dr. Albert Sangrà Morer. Fecha de defensa: 28 Enero 2016. Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. Link to the thesis.
 • “Canvis en l’organització i la metodologia educativa lligats a la integració de les TIC a l’aula: el cas de les escoles Pies de Catalunya”, by Neus Ferran Biera. Advisor: Albert Sangrà and Marc Romero. Date: July 21, 2015. Link to the thesis.
 • “Identificació i avaluació de la funció docent de consultoria en els estudis de Postgrau de la Universitat Oberta de catalunya (UOC)”, by Francesc Llorens Cerdà. Advisor: Albert Sangrà. Date: December 17, 2014. Link to the thesis.
 • “The transition ‘from student to researcher’ in the digital age. Probing emerging academic literacies of postgraduate ‘e-researchers’ to define a learning ecology for new kinds of doctoral research apprenticeship”, by Antonella Esposito. Advisors: Albert Sangrà and Marcelo Maina. Date: December 22, 2014. Link to the thesis.

 • “La docencia en colaboración en contextos virtuales. Estudio de caso de un equipo de docentes del área de competencias digitales de la UOC”, by Teresa Romeu Fontanillas. Advisor: Montse Guitert. Date: December 12, 2011. Link to the thesis.
 • “La dimensión social en el proceso de aprendizaje colaborativo virtual: el caso de la UOC. Comprender y abordar la dimensión social en el trabajo en grupo virtual”, by Maria Pérez-Mateo Subirà. Advisor: Montse Guitert. Date: July 13, 2010. Link to the thesis.

Doctorats en progrés

 • “Model educatiu per al foment del compromís social i la sostenibilitat a l’educació obligatòria” by Estel Paloma Cisa. Doctorat industrial desenvolupat a Escola Pia de Mataró. Advisors: Lourdes Guàrdia i Màrian Buil
 • “Leadership for change-management in European higher education to support the integration of digital technology in teaching and learning: a framework for the design of institutional strategies” by Deborah Arnold. Advisor: Albert Sangrà.
 • “Uso de la simulación en ambientes virtuales 3D en línea para el aprendizaje de destrezas motoras básicas en cirugía de invasión mínima (Minimally Invasive Surgery -MIS-) en pediatría” by Fernando Álvarez López. Advisors: Marcelo Maina and Francesc Saigi.
 • “Augmented Reality in Online Higher Education (eLearning): The UOC case study” by Ivan Alsina. Advisors: Lourdes Guàrdia and Luís Anido.
 • “Language learner interaction in a synchronous audiographic conferencing environament” by Joseph Hopkins. Advisor: Montse Guitert.
 • “Customized collaborative learning: innovative web 2.0 environments and strategies to adapt the learning process to meet student’s individual learning needs” by Juan Pedro Cerro. Advisors: Montse Guitert and Teresa Romeu.
 • “Transforming Capacity Development for the Public Sector in the Era of Open and Distance E-learning” by Juvy L. Gervacio. Advisors: Albert Sangrà and Teresa Romeu.
 • “Transparency and Persistence: a multiple case study of social software enhanced learning environments” by Lorne Upton. Advisors: Albert Sangrà and Jon Dron.
 • “La formación permanente del docente en línea en la educación superior desde la perspectiva de las ecologías de aprendizaje” by Nancy Edith Ramos Soriano. Advisors: Lourdes Guàrdia and Albert Sangrà.
 • “Las oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación” by Carles Bruguera. Advisors: Montse Guitert and Teresa Romeu.
 • “Diseño, implementación y evaluación de una metodología basada en la revisión entre iguales para el desarrollo de la competencia matemática en Bachillerato” by Ricardo Manuel Jiménez Bezora. Advisors: Teresa Romeu and Teresa Sancho.
 • “Chatbots para la adquisición de Español como Lengua Extranjera” by Clara Alarcón Pérez. Advisors: Marcelo Maina and Lourdes Guàrdia.
 • “The Relationship between Leadership and Digital Maturity in ICT Integration in Schools: Evidence from Croatia” by Dragana Kupres. Advisors: Albert Sangrà and Nati Cabrera.
 • “The use of ludic elements in e-learning and blended learning classroom environments in order to foster the engagement of learners, to help reducing dropout rates and to enhance learning effectiveness” by Giada Marinensi. Advisors: Stefania Capogna and Marc Romero.

Projectes de recerca (Màster Universitari en Educació i TIC de la UOC)

2015
 • “Aplicación profesional de las competencias digitales en los estudiantes de la asignatura de competencias TIC de la Universitat Oberta de Catalunya”, a càrrec de Alejandro Aguilar. Tutora: Teresa Romeu.
 • “Impacto de las TIC en el profesorado de ciencias naturales del ciclo de básica y media escolar durante la transposición didáctica”, a càrrec de Alex Andrés García Machado. Tutor: Marcelo Maina.
 • “Principales Factores que Inciden Favorablemente en la Satisfacción de los Estudiantes del Máster Universitario en Educación y TIC (e-Learning) en Relación a las Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje Aplicadas.” A càrrec de Adriana Lucía Gómez Marín. Tutora: Lourdes Guàrdia.
2014
 • “Aplicación profesional de las competencias digitales en los estudiantes de la asignatura de competencias TIC de la Universitat Oberta de Catalunya”, per Alejandro Aguilar. Tutor: Teresa Romeu.
 • “Necessitats tecnopedagògiques d’escola inclusiva e-learning: estudi de cas d’un centre de Badalona”, per Neus Sastre. Tutor: Teresa Romeu.
 • “Els materials multimèdia en línia al batxillerat d’Arts Plàstiques: Anàlisi i utilització didàctica en els centres de secundària (12 ECTS)”, per Àngels Martínez Badia. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Les TIC a BAU La competència digital en l’ensenyament superior del disseny”, per Glòria Deumal. Tutor: Montse Guitert.
 • “La competència digital docent en una escola d’educació infantil i primària”, per Roser Bodro. Tutor: Montse Guitert.
 • “Un cas d’intervenció amb una alumna amb síndrome d’asperger. L’ús de l’ordinador a l’aula de pedagogia terapèutica”, per Josep Lluís López Ruíz. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “Análisis del proceso de integración de las TIC en el aula en un centro concreto de la provincia de Alicante. Estudio de caso”, a càrrec de Verónica López Núñez. Tutor: Marcelo Maina.
2013
 • “El punt de vista de l’alumnat de grau i màster sobre la funció tutorial a la UOC: percepció sobre la seva implementació i la seva utilitat acadèmica i professional”, per Tomás Antonio Astorga. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “The learning process through wikis: possibilities and limitations”, per Marco Carlos Avalos Rosado. Tutor: Joseph Hopkins.
 • “L’ús de les TIC i de les activitats col·laboratives en el cicle mitjà i superior de les escoles de la ZER Moianès Llevant”, per Imma Brugarolas. Tutor: Marc Romero.
 • “Ús de les TIC en la interacció profesor – alumne: un estudi a la EASD de Castelló”, per Nancy Cano. Tutor: Montse Guitert.
 • “Implementació de l’iPad coma eina pedagògica i de gestió docent a l’escola. Estudi de cas”, per Laura Canseco. Tutora: Nati Cabrera.
 • “El uso de las TIC como herramienta de aprendizaje: El debate virtual. Estudio de caso en el CEIP Ses Cases Noves”, per Fco. Javier Carrión.  Tutor: Teresa Romeu.
 • “Nous factors per a l’anàlisi de la maduresa dels ePortfolis”,  per Àlvar Fortuny. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “L’ansietat lingüística associada als listenings amb o sense material preliminar de suport del contingut en estudiants d’anglès intermediate”, per Esther Gil. Tutor: Joseph Hopkins.
 • “La incidència dels dispositius mòbils en la realització d’activitats col·laboratives en educació superior. Anàlisi d’una experiencia”, per Àngel Igual. Tutor: Marc Romero.
 • “Análisis del grado de bienestar y/o malestar emocional de los estudiantes en línea del primer MOOC (“Massive Open Online Course”) español”, per Verónica López. No presentada. Tutor: Marcelo Maina.
 • “Les wikis com a eines col·laboratives  en activitats formatives  de e-learning en educació superior: Un estudi sobre les percepcions dels docents als estudis del “Màster d’Educació i TIC” a la UOC”, per David Muñoz. Tutor: Montse Guitert.
 • “Edupol i la seva estratègia polimodal d’aprenentatge: Recerca d’eficàcia relativa en el context colombià”, per Jannus Ochoa. No presentada. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “Análisis sobre las percepciones del profesorado acerca del nivel de adquisición de competencias digitales y emprendedoras del alumnado en un centro de Formación Profesional de Marruecos”, per Alberto Sánchez Camús. Tutor: Teresa Romeu.
 • “Competencias TIC del profesor de educación media superior en la modalidad abierta de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México”, per Francisco Javier Valdés. Tutor: Marcelo Maina.
2012
 • “Percepción y uso de e-learning para la formación continuada del profesional de enfermería: Estudio de casos en ABS Florida Norte”, per Sonia Ayuso. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “El uso de las TIC en la práctica docente de la Xarxa Àmbit Científic”, per Araceli Barrio. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “Estudi quantitatiu de l’ús didàctic de les TIC a les Escoles d’Art i Superiors de Disseny de la Comunitat Valenciana”, per Jordi Forcada. Tutor: Marc Romero.
 • “La competencia digital en la enseñanza universitaria de magisterio de la UCJC”, per Paco Garcia. Tutor: Marc Romero.
 • “Importancia de la acción tutorial en las comunidades de práctica”, per Lino Gonzàlez García. Tutor: Marcelo Maina.
 • “La formació en TIC dels professors innovadors. Estratègies de formació permanent que segueixen els professors innovadors d’infantil i primària”, per José Manuel López. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Ús de MOOCs per a la formació permanent del professorat”, per Jordi Martí. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “L’ús de les TIC dins de l’aula a les Escoles d’art i superiors de disseny des de la percepció dels docents”, per Pablo Moreno. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “Opinions i valoracions sobre l’aprenentatge col·laboratiu amb Twitter en l’educació superior”, per Ana Pano. Tutor: Montse Guitert.
 • “TIC i EF, una combinació possible?”, per Neus Vinyallonga. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
2011
 • “Utilización de las TIC por el profesorado de secundaria. Estudio comparativo”, per José Andrés Molina. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “El treball col•laboratiu mitjançant les comunitats virtuals d’aprenentatge com a eina de formació per al professorat d’Educació física de secundària”, per Meritxell Monguillot. Tutor: Montse Guitert.
 • “Estudio de caso sobre la calidad de enseñanza virtual desde la perspectiva del profesor en la Facultad Ateneo, en la ciudad de Fortaleza (Brasil)”, per Xavier Miró. Tutor: Marc Romero.
 • “La percepció dels docents quant a les possibilitats de les TAC per al desenvolupament de la competència en tractament de la informació i competència digital a una escola de l’Hospitalet de Llobregat”, per Ignasi Monclús. Tutor: Marc Romero.
 • “Curs “triatge d’infermeria” via online front la via presencial en professionals sanitaris d’infermeria”, per Esther Gil. Tutor: Marc Romero.
 • “Col·laborar en xarxa dins l’escola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic”, per Judit Rusiñol. Dirigit per Maria Pérez-Mateo.
 • “El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’aprenentatge per part de l’alumnat que presenta discapacitats i/o trastorns”, per Maria Macià. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “Las emociones en el aprendizaje en línea”, per Marta Arguedas. Tutor: Maria Pérez-Mateo.
 • “Calidad en formación eLearning para el empleo. El caso de la Fundación Tripartita”, per Mª Gabriela Pérez-Rasilla. Tutor: Nati Cabrera.
 • “De la formació docent en l’ús educatiu de les TIC a les pràctiques docents”, per Marta Fonollosa. Tutor: Nati Cabrera.
 • “Competencia digitales básicas del profesorado”, per Yolanda Álvarez. Tutor: Nati Cabrera.
 • “Wikis y  desarrollo de Competencia Digital en contextos virtuales”, per Antonia Vivas Alonso. Tutor: Marcelo Maina
 • “Estudio de las Percepciones e Imaginarios sobre Educación Virtual en programas presenciales de pregrado universitario y su incidencia en el nivel de aceptación: el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira”,  per Piedad Navarro Gonzalez. Tutor : Marcelo Maina
2010
 • “Características del alumno que estudia Bachillerato en el Institut Obert de Catalunya (IOC)”, per Ricardo Calvo. Tutor: Marc Romero.
 • “Caracterización de modelos pedagógicos para la formación e-learning en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales”, per Catherine Esteban. Tutor: Marcelo Maina.
 • “Projecte pilot Educat 1X1: Anàlisi dels processos i dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge. Percepcions d’alumnes i professors sobre el projecte”, per Alba Figueras. Tutor: Montse Guitert.
 • “El treball col·laboratiu en entorns virtuals com a facilitador del procés d’aprenentatge de llengües estrangeres”, per Sílvia Font. Tutor: Montse Guitert.
 • “Formació en TIC dels professors que utilitzen Campus Extens 70/30 en els estudis de grau que s’imparteixen en la Universitat de les Illes Balears”, per Gabriel Horrach. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Disseny i aplicació d’un instrument d’avaluació de la funció del consultor en el Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC”, per Francesc Llorens. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “Anàlisis del uso de la plataforma virtual SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia Abierta) por los alumnos de Veterinaria de la Universidad de Murcia”, per Josefa Madrid. Tutor: Marc Romero.
 • “Competencias del docente para la formación en línea”, per Nancy Edith Ramos. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Uso y percepción de Internet con finalidades académicas. Estudio de caso UNIVAS Virtual”, per Maria del Carmen Sánchez. Tutor: Marcelo Maina.
2009
 • “Avaluació d’una prova pilot: l’assignatura d’Infermeria Maternal amb suport TIC”, per Marta Mas Espejo. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Formació continuada al PAS: reptes i futur”, per David Codina Regàs. Tutor: Marcelo Maina.
 • “El projecte UOC-SOC 2009: Perfil docent dels formadors de l’Àrea de competències digitals”, per Juan Pedro Cerro Martínez. Tutor: Montse Guitert.
 • “Análisis sobre seguridad en actividades colaborativas desarrolladas el Máster de E-learning de la UOC”, per Jorge Miguel Moneo. Tutor: Marc Romero.
 • “La percepció del concepte de qualitat entre els proveïdors d’e-learning a Catalunya”, per Pedro Fernández-Michels. Tutor: Albert Sangrà.
 • “Influència del disseny tecnopedagògic d’estudis de cas en l’adquisició de competències dels estudiants en l’educació superior”, per Josep Antoni Martínez Aceituno. Tutor: Lourdes Guàrdia.
 • “L’aprenentatge col•laboratiu en xarxa a l’ensenyament de la llengua anglesa a l’Educació Secundària: Estudi de cas de la Comunitat Valenciana”, per Manel Ortiz Lobato. Tutor: Montse Guitert.

 • Idiomes

 • Last tweets

 • Entrades recents

 • Etiquetes

 • Subscripció

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta