Day collaborators teaching of the Master of Education and ICT (e-learning)

October 22 to ELC took place the day of the Masters of Education and Training (ICT e-learning). Els seus col·laboradors docents van poder conèixer les novetats d’aquest curs acadèmic i van aprofundir en algunes estratègies docents, amb el guiatge del seu director i algun dels seus professors. His collaborators were able to meet the new teachers this academic year and was teaching strategies in some depth, with the guidance of its director and some of their teachers. A més, van tenir lloc conferències a càrrec del Dr. In addition, lectures were held by Dr.. Mark Bullen , del British Columbia Institute of Techonology (Canadà), i la Dra. Mark Bullen, British Columbia Institute of Techonology (Canada), and Dra. Lalita Rajasingham , eLC Fellow i professora de la Victoria University of Wellington (Nova Zelanda). Lalita Rajasingham, ELC Fellow and lecturer at the Victoria University of Wellington (New Zealand).

You may also like...