International Conference Working with e-portfolios | Edulab

International Conference Working with e-portfolios

Red electronic portfolio held on 23 and 24 November at the University of Santiago de Compostela conferences Teaching, Research and Innovation at the University: working with electronic portfolios. Aquesta xarxa és composta per tretze universitats espanyoles i dirigida per Elena Barberà , directora de l’Àrea d’Investigació de l’eLC. This network is composed of thirteen universities in Spain and directed by Elena Barbera, director of the Research Department of the ELC. També hi participen Lourdes Guàrdia i Gemma Aguado , investigadores de l’eLC. Lourdes Guard are also participating and Gemma Aguado, researchers from the ELC.


16 Comments

  • Entrades recents

  • Etiquetes

  • Arxius

  • Meta